Co je to infotainment?

Infotainment je termín, který kombinuje slova "information" (informace) a "entertainment" (zábava). Jedná se o médium, obsah nebo přístup, který kombinuje informační prvky s prvky zábavy, aby zajistil, že informace jsou předávány publiku způsobem, který je zábavný a atraktivní. Infotainment může být využíván v různých oblastech, včetně televize, rádia, online médií a marketingu.

V marketingu se infotainment často používá k tomu, aby se zaujalo a angažovalo publikum prostřednictvím zábavných a atraktivních informací o produktech nebo službách. To může zahrnovat vytváření reklamních kampaní, které nejenže informují o výhodách produktu, ale také poskytují zábavný obsah, který oslovuje zákazníky a přiměje je k interakci s reklamou. Infotainment v marketingu se snaží vytvořit pozitivní dojem u zákazníků a zlepšit povědomí o značce nebo produktu.

Zpět do obchodu