Co je to hard bounce?

"Hard bounce" je termín používaný v emailovém marketingu, který označuje situaci, kdy odeslaný email nemůže být doručen na určenou adresu trvale. Důvody pro hard bounce mohou být různé, například:

  1. Emailová adresa je neplatná - to znamená, že adresa již neexistuje, byla zrušena nebo byla zadána nesprávně.
  2. Doména emailové adresy neexistuje - například pokud byla doména zavřena nebo nesprávně napsána v emailové adrese.
  3. Server příjemce trvale odmítá doručení - což může být způsobeno například nastavením, které odmítá všechny příchozí emaily z určitého odesílatele.

Emaily, které se setkají s hard bounce, jsou obvykle označeny jako nedoručitelné a emailový systém, který byl použit k odeslání, by měl přestat posílat další korespondenci na tuto adresu, aby se předešlo negativnímu dopadu na reputaci odesílatele a efektivitě emailové kampaně.

Zpět do obchodu