Co je to Brief?

Brief je krátký dokument nebo komunikace, která shrnuje hlavní body, cíle a důležité informace ohledně určitého projektu, úkolu nebo situace. Slouží k poskytnutí jasných směrnic a informací týmu nebo jednotlivci, kteří budou pracovat na daném projektu. Brief obvykle obsahuje informace o cílech projektu, cílové skupině, rozpočtu, časovém plánu a dalších klíčových aspektech, které pomáhají zabezpečit efektivní průběh práce. Krátký a stručný brief je často nezbytným nástrojem pro efektivní komunikaci a spolupráci v různých oblastech, včetně marketingu, designu, reklamy a projektového řízení.

Zpět do obchodu