Co je to Brand perception?

Brand perception je vnímání značky (brandu) veřejností, zákazníky a spotřebiteli. Je to celkový dojem, který lidé mají o určité značce, a zahrnuje jejich postoje, pocity a představy spojené s touto značkou. Toto vnímání může být vytvořeno různými způsoby, včetně reklamy, zkušeností zákazníků, povědomí o značce a reputace.

Důležitost brand perception spočívá v tom, že může ovlivnit, jak lidé nakupují a jakým způsobem se k značce staví. Pozitivní brand perception může vést k vyšší loajalitě zákazníků a vyšším prodejům, zatímco negativní vnímání může způsobit, že lidé se vyhnou dané značce.

Brand perception je často tvořeno mnoha různými faktory, jako jsou reklama, kvalita produktů nebo služeb, etické záležitosti spojené se značkou a celková dojem, který značka vytváří ve veřejnosti. Je důležité, aby společnosti pečovaly o svou brand perception a snažily se ji udržovat pozitivní.

Zpět do obchodu