Co je to AIDA?

AIDA je marketingový model, který popisuje čtyři fáze, kterými spotřebitel prochází od prvního kontaktu s produktem či značkou až po konečný nákup nebo interakci.

Cílem modelu AIDA je popsat, jak reklama nebo jiná forma marketingové komunikace má vést zákazníka od prvního kontaktu s produktem nebo službou až po nákup a spokojenost.

Model AIDA se skládá z čtyř fází, které odpovídají čtyřem psychologickým procesům, které zákazník prochází při rozhodování o nákupu

  1. Attention (pozornost): Cílem je upoutat pozornost spotřebitelů pomocí vizuálních prvků, reklamních sloganů nebo jiných reklamních technik.
  2. Interest (zájem): Po upoutání pozornosti je cílem vzbudit zájem spotřebitelů poskytnutím podrobnějších informací o produktu nebo službě.
  3. Desire (touha): Ve fázi touhy se zdůrazňují výhody a jedinečné vlastnosti produktu, aby se u spotřebitelů vytvořila touha po nákupu.
  4. Action (akce): V poslední fázi je cílem motivovat spotřebitele k nákupu nebo jiné požadované akci, například prostřednictvím výzev k akci (CTA) nebo speciálních nabídek.

Jedná se užitečný nástroj pro plánování, tvorbu a hodnocení reklamních a marketingových kampaní.

Pomáhá určit, jaké jsou cíle, obsah a forma komunikace v každé fázi a jak je možné sledovat a měřit jejich účinnost.

Model AIDA také pomáhá pochopit, jak se zákazník chová a co ho motivuje k nákupu, což umožňuje lépe přizpůsobit komunikaci jeho potřebám a preferencím.

 

Zdroje článku:

The AIDA model and how to apply it in the real world - examples and tips [online]. [cit. 30. 12. 2023]. Dostupné z: https://www.smartinsights.com/traffic-building-strategy/offer-and-message-development/aida-model/

The AIDA Model: A Proven Framework for Converting Strangers Into Customers [online]. [cit. 30. 12. 2023]. Dostupné z: https://blog.hubspot.com/marketing/aida-model

AIDA Model - Understand the Steps in the AIDA Model Hierarchy [online]. [cit. 30. 12. 2023]. Dostupné z: https://corporatefinanceinstitute.com/resources/management/aida-model-marketing/

 

Naše služby:

Zpět do obchodu