Co je přirozený odkaz?

Přirozený odkaz (natural link), je hypertextový odkaz na webové stránce, který směřuje na jinou webovou stránku a vznikl bez přímého "zásahu". To znamená, že odkaz nebyl vytvořen výměnou za peníze, zboží nebo služby, ale spíše proto, že autor odkazující stránky považoval obsah cílové stránky za relevantní a užitečný pro své čtenáře.

 

S jakými typy přirozených odkazů se můžete setkat?

Existuje několik typů přirozených odkazů:

  • Odkaz z textu: Jedná se o nejběžnější typ přirozeného odkazu, kdy autor odkazující stránky vloží do textu odkaz na cílovou stránku.
  • Odkaz z obrázku: Autor odkazující stránky vloží do obrázku odkaz na cílovou stránku.
  • Odkaz z videa: Autor odkazující stránky vloží do videa odkaz na cílovou stránku.
  • Odkaz z widgetu: Autor odkazující stránky vloží do své stránky widget (např. sociální média), který obsahuje odkaz na cílovou stránku.

 

Jaký mají význam?

Přirozené odkazy hrají důležitou roli v optimalizaci pro vyhledávače (SEO) a ovlivňují pozici webové stránky ve výsledcích vyhledávání.

Vyhledávače vnímají přirozené odkazy jako důvěryhodné signály, že cílová stránka je užitečná a relevantní.

Čím více kvalitních přirozených odkazů má webová stránka, tím lépe se bude umisťovat ve výsledcích vyhledávání.

 

Jak získat přirozené odkazy?

Existuje několik způsobů, jak získat přirozené odkazy:

  1. Vytvářejte kvalitní obsah: Nejdůležitějším faktorem pro získání přirozených odkazů je vytváření kvalitního a relevantního obsahu, na který budou chtít jiné webové stránky odkazovat.
  2. Propagujte svůj obsah: Sdílejte svůj obsah na sociálních sítích, v online komunitách a na fórech, abyste zvýšili jeho viditelnost a získali odkazy z jiných webů.
  3. Hostujte blogové příspěvky: Napište hostující blogové příspěvky pro jiné webové stránky ve vašem oboru a uveďte v nich odkaz na svou vlastní stránku.

 

Jaké služby nabízíme?

 

Zdroje:

What Is a Natural Link? (A Good Link) [online]. [cit. 19. 11. 2023]. Dostupné z: https://www.searchenginejournal.com/link-building-guide/natural-link/

Zpět do obchodu