Co je Link?

Slovo "link" v češtině může mít více významů, ale v tomto článku se zaměříme na jeho použití v oblasti informatiky a internetu.

Link (odkaz) je v informatice spojení mezi dvěma objekty, jako jsou soubory, webové stránky, nebo aplikace.

V praxi se jedná o kód, který umožňuje uživateli přejít z jednoho objektu na druhý.

 

Typy linků

  • Hypertextový odkaz: Nejběžnější typ linku, používaný na webových stránkách a v dokumentech. Umožňuje uživateli kliknutím na text nebo obrázek přejít na jinou stránku nebo dokument.
  • Souborový odkaz: Umožňuje uživateli otevřít soubor z jiného umístění.
  • Zástupce: Speciální typ souborového odkazu, který slouží k rychlému spuštění aplikace nebo otevření souboru.
  • URL: Jedinečná adresa webové stránky nebo jiného online objektu.

 

Funkce

  • Usnadňují navigaci na webu a v dokumentech.
  • Umožňují propojení souvisejících informací.
  • Pomáhají vyhledávačům indexovat webové stránky a zlepšovat jejich hodnocení.

 

Jak vložit link?

  • V HTML kódu se linky vkládají pomocí tagů  a .
  • V textových editorech a textových procesorech se linky obvykle vkládají pomocí tlačítka "Vložit odkaz".

 

Jaké služby nabízíme?

 

Zdroje článku:

What is LinkedIn and how can I use it? | LinkedIn Help [online]. [cit. 05. 03. 2024]. Dostupné z: https://www.linkedin.com/help/linkedin/answer/a548441

What is LinkedIn and how does it work? [online]. [cit. 05. 03. 2024]. Dostupné z: https://www.techtarget.com/whatis/definition/LinkedIn

 

Přečtěte si náš SEO slovník pojmů nebo Marketingový slovník pojmů.

Zpět do obchodu