Co je Keyword density?

Keyword density, neboli hustota klíčových slov, je poměr výskytu klíčového slova nebo fráze v textu k celkovému počtu slov na webové stránce. Vyjadřuje se v procentech a slouží k optimalizaci webu pro vyhledávače (SEO).

 

Výpočet keyword density

Vzorec pro výpočet keyword density je:

(Počet výskytů klíčového slova / Celkový počet slov v textu) * 100 = Keyword density

Příklad: Pokud se klíčové slovo "kočka" v textu objeví 5krát a celkový počet slov v textu je 100, keyword density bude 5%.

 

Ideální keyword density

Neexistuje žádné univerzální ideální číslo pro keyword density.

V minulosti se doporučovalo používat keyword density okolo 2-5%, ale Google v posledních letech klade větší důraz na přirozenost a relevanci textu.

Příliš vysoká keyword density může vést k penalizaci webu ze strany Google, protože text pak působí nepřirozeně a spamově.

Naopak příliš nízká keyword density může znamenat, že text není dostatečně relevantní pro dané klíčové slovo.

 

Tipy pro optimalizaci keyword density

  • Zaměřte se na přirozenost a relevanci textu.
  • Používejte klíčová slova v titulku, meta description, nadpisech a v textu.
  • Nezahlcujte text klíčovými slovy.
  • Používejte synonyma a varianty klíčových slov.
  • Sledujte výsledky a analyzujte, co funguje a co ne.

 

Jaké služby nabízíme?

 

Zdroje článku:

The Beginner's Guide to Keyword Density [online]. [cit. 02. 03. 2024]. Dostupné z: https://blog.hubspot.com/marketing/keyword-density

Keyword Density: What Is Keyword Density? [online]. [cit. 02. 03. 2024]. Dostupné z: https://www.wordstream.com/keyword-density

What is keyphrase density and why is it important? • Yoast [online]. [cit. 02. 03. 2024]. Dostupné z: https://yoast.com/what-is-keyphrase-density-and-why-is-it-important/

 

 

Zpět do obchodu