Co je Cannonical (kanonický odkaz)

Kanonický odkaz je HTML prvek, který slouží k řešení problémů s duplicitním obsahem na webu. Duplicitní obsah znamená, že stejný nebo velmi podobný obsah se nachází na více URL adresách. To může mít negativní dopad na SEO, protože vyhledávače mohou mít problém s určením, která verze stránky je originální a relevantní pro uživatele.

 

Co je kanonický odkaz?

Kanonický odkaz umožňuje určit, která URL adresa je preferovaná nebo hlavní verze stránky, pokud existují další varianty.

Tím se zabrání tomu, aby vyhledávače považovaly tyto stránky za duplicitní a snižovaly jejich hodnocení.

Kanonický odkaz také pomáhá konsolidovat odkazy a hodnocení různých verzí stránky a posílit tak její autoritu a viditelnost.

Kanonický odkaz se umisťuje do sekce  každé webové stránky a má následující formát:

 

Kde href je atribut, který obsahuje adresu preferované URL. Tato adresa by měla být absolutní, tedy obsahovat celou cestu k stránce, včetně protokolu a domény.

 

Příklady použití kanonického odkazu

  • Pokud máte webovou stránku dostupnou pod různými protokoly, například http a https, můžete použít kanonický odkaz k určení, který protokol je preferovaný. Například, pokud chcete, aby vyhledávače upřednostňovaly https verzi, můžete na http verzi stránky vložit kanonický odkaz s https adresou.

  • Pokud máte webovou stránku dostupnou pod různými doménami, například www.example.com a example.com, můžete použít kanonický odkaz k určení, která doména je preferovaná. Například, pokud chcete, aby vyhledávače upřednostňovaly www verzi, můžete na non-www verzi stránky vložit kanonický odkaz s www adresou.

  • Pokud máte webovou stránku dostupnou pod různými parametry v URL, například kvůli třídění, filtrování nebo řazení obsahu, můžete použít kanonický odkaz k určení, která verze stránky je preferovaná. Například, pokud máte e-shop a jeden produkt je dostupný pod různými URL adresami v důsledku různých parametrů, můžete na každé z těchto stránek vložit kanonický odkaz s adresou produktu bez parametrů.

Je však důležité používat kanonický odkaz správně, aby nedošlo k nežádoucím a nechtěným efektům, jako je například zablokování indexace stránky nebo snížení její relevance.

 

 

Jaké služby nabízíme?

 

Zdroje článku:

Canonical URLs: A Beginner’s Guide to Canonical Tags [online]. [cit. 15. 02. 2024]. Dostupné z: https://www.semrush.com/blog/canonical-url-guide/

How to Specify a Canonical with rel="canonical" and Other Methods | Google Search Central  |  Documentation  |  Google for Developers [online]. [cit. 15. 02. 2024]. Dostupné z: https://developers.google.com/search/docs/crawling-indexing/consolidate-duplicate-urls

 

Zpět do obchodu