Co znamená Article syndication?

V dnešním digitálně propojeném světě je pro podnikatele nezbytné rozšířit dosah své značky a obsahu. Jednou z efektivních strategií, která pomáhá dosáhnout tohoto cíle, je article syndication.

Tato metoda je klíčovou součástí digitálního marketingu a může hrát zásadní roli v zvyšování viditelnosti a autority značky.

Article syndication je proces, při kterém se vaše originální články distribuují a publikují na různých online platformách a webových stránkách. Tato strategie může být zvláště užitečná pro podnikatele, kteří chtějí sdílet své odborné znalosti, zvýšit povědomí o své značce a přilákat nové publikum.

 

Co je Article Syndication?

Article syndication je proces, při kterém se články, blogy nebo jiné typy obsahu, které jste vytvořili, sdílejí a publikují na různých externích webových stránkách a platformách.

Tato metoda umožňuje, aby váš obsah dosáhl širšího publikum mimo vaši vlastní webovou stránku.

Rozdíl mezi article syndication a jinými formami obsahového marketingu, jako je například guest blogging, spočívá v tom, že syndikovaný obsah je obvykle publikován na více platformách současně a je často převzatý ve své původní formě.

Na rozdíl od guest bloggingu, kde je obsah vytvořen specificky pro jednu webovou stránku, syndikace umožňuje širší distribuci již existujícího obsahu.

 

Jaké jsou přínosy Article Syndication pro podnikatele?

Article syndication nabízí řadu klíčových výhod pro podnikatele, které mohou významně přispět k růstu a úspěchu jejich podnikání:

1) Zvýšení dosahu a viditelnosti značky

 • Širší publikum: syndikací článků mohou podnikatelé oslovit čtenáře mimo jejich vlastní webové stránky. To pomáhá značce zasáhnout nové potenciální zákazníky a rozšířit svůj vliv.
 • Mezinárodní přítomnost: distribuce obsahu na mezinárodních platformách může zvýšit globální povědomí o značce.

2) Zlepšení SEO a organické návštěvnosti

 • Zpětné odkazy: syndikovaný obsah často obsahuje odkazy zpět na původní webové stránky, což může zlepšit SEO a zvýšit organickou návštěvnost.
 • Autorita v oboru: publikování kvalitního obsahu na známých platformách může zvýšit vaši odbornost a důvěryhodnost v očích vyhledávačů i čtenářů.

3) Vytváření autority a důvěryhodnosti v oboru

 • Expertní postavení: sdílením odborných znalostí a informací můžete posílit svou reputaci jako experta v daném oboru.
 • Důvěra zákazníků: poskytování hodnotného a poučného obsahu může vést k budování důvěry a věrnosti mezi stávajícími i potenciálními zákazníky.

 

Jak Efektivně využít Article Syndication?

Aby byla article syndication pro podnikatele co nejúčinnější, je důležité se zaměřit na několik klíčových aspektů:

1) Výběr správných platforem

 • Cílení na relevantní publikum: vyberte platformy, které oslovují vaše cílové publikum a jsou relevantní pro váš obor.
 • Kvalita a renomé: spolupracujte s webovými stránkami, které mají dobrou reputaci a vysokou návštěvnost.

2) Vytváření kvalitního a relevantního obsahu

 • Poutavý a informativní obsah: ujistěte se, že váš obsah je zajímavý, informativní a poskytuje hodnotu čtenářům.
 • Unikátnost a originalita: ačkoliv je obsah syndikovaný, měl by být původně vytvořený a nabízet unikátní perspektivu.

3) Dodržování etických SEO Standardů

 • Vyvarování tvorbě duplicitního obsahu: přizpůsobte obsah tak, aby se vyhnul trestům vyhledávačů za duplicitní obsah.
 • Správné citování a uznání autorství: ujistěte se, že všechny syndikované články správně citují a odkazují na originální zdroj.

 Article syndication je mocný nástroj v arzenálu digitálního marketingu pro podnikatele.

Pomáhá zvýšit dosah, viditelnost a autoritu značky, zlepšuje SEO a generuje organickou návštěvnost.

Při správném použití může article syndication přinést významné výhody a pomoci v budování silné a uznávané značky.

 

 

Zdroje článku:

Content Syndication: What It Is & How to Do It Successfully [online]. [cit. 01. 12. 2023]. Dostupné z: https://blog.hubspot.com/marketing/how-to-syndicate-content

Content Syndication: What It Is & How It Works [online]. [cit. 01. 12. 2023]. Dostupné z: https://www.semrush.com/blog/content-syndication/

 

Jaké služby nabízíme?

Přečtěte si náš SEO slovník pojmů nebo Marketingový slovník pojmů.

Zpět do obchodu