Co je Výstrižek (snippet)?

Výstřižek (anglicky snippet) je krátký úryvek textu, který slouží k rychlému shrnutí obsahu delšího dokumentu. Výstřižky se obvykle používají v online vyhledávačích, kde se zobrazují pod odkazem na webovou stránku. Poskytují uživateli rychlou představu o tom, zda stránka obsahuje informace, které hledá.

 

S jakými typy se můžete setkat?

  1. Výstřižky z webových stránek: Tyto výstřižky obvykle obsahují úvodní věty stránky, meta popis a klíčová slova.
  2. Výstřižky z dokumentů: Tyto výstřižky obvykle obsahují úvodní a závěrečné věty dokumentu, nadpisy a podnadpisy a klíčová slova.
  3. Výstřižky z kódu: Tyto výstřižky obvykle obsahují úvodní a závěrečné řádky kódu, funkce a proměnné.

 

Výhody

  • Rychle informují uživatele o obsahu delšího dokumentu.
  • Pomáhají uživatelům najít relevantní informace snáze a rychleji.
  • Mohou zvýšit míru prokliků (CTR) na webové stránky.

 

Jak se výstřižky vytváří?

  • Automaticky: Většina vyhledávačů automaticky generuje výstřižky na základě obsahu webové stránky.
  • Ručně: Uživatelé mohou ručně vytvářet výstřižky pro dokumenty, které chtějí sdílet.

 

Jaké služby nabízíme?

 

Zdroje článku:

What is a snippet? • Yoast [online]. [cit. 15. 03. 2024]. Dostupné z: https://yoast.com/what-is-a-snippet/

What Is a Snippet? (Definition) - SEO Glossary [online]. [cit. 15. 03. 2024]. Dostupné z: https://growhackscale.com/glossary/search-snippets

What Are Featured Snippets? And How to Get Them [online]. [cit. 15. 03. 2024]. Dostupné z: https://backlinko.com/hub/seo/featured-snippets

 

 

Zpět do obchodu