Co je to Nadpis (H1, H2, H3...)?

Nadpisy (Heading tags) jsou značky používané v HTML kódu pro strukturování obsahu webové stránky.

Tyto značky jsou označeny jako H1, H2, H3, atd., kde H1 je nejvyšší úroveň nadpisu a H6 je nejnižší úroveň nadpisu.

Nadpisy se používají k označení různých sekcí a podsekcí na stránce a pomáhají organizovat obsah, čímž usnadňují jeho čtení a porozumění pro návštěvníky webové stránky i pro vyhledávače.

Zde je přehled několika hlavních úrovní nadpisů a jejich typické použití:

  1. <h1> (Hlavní nadpis): H1 nadpis by měl být použit pouze jednou na stránce a obvykle obsahuje název nebo hlavní téma stránky. H1 by měl být nejvýraznější a největší nadpis na stránce.

  2. <h2> (Podnadpis): H2 nadpisy označují hlavní sekce obsahu a používají se pod H1 nadpisem. H2 nadpisy by měly být méně výrazné než H1 nadpis, ale stále výrazné v rámci dané sekce.

  3. <h3>, <h4>, <h5>, <h6> (Další úrovně nadpisů): Tyto nadpisy se používají pro podsekcí obsahu a hierarchicky se seskupují pod H2 nadpisy. Čím nižší je číslo nadpisu (např. H3), tím méně výrazný je nadpis v rámci dané sekce.

Zpět do obchodu