Co je to Hyperlink?

Hyperlink, zkráceně link, je v informatice odkaz na data, která si uživatel může zobrazit kliknutím, dotykem nebo přejetím myši. Odkazuje na celý dokument nebo na jeho specifickou část. Text s hyperlinky se nazývá hypertext.

 

Typy hyperlinků

 • Interní hyperlinky: Odkazují na jinou část v rámci stejného dokumentu.
 • Externí hyperlinky: Odkazují na jiný dokument, webovou stránku nebo soubor na jiném serveru.
 • Kotvové hyperlinky: Odkazují na specifickou část dokumentu, definovanou kotvou.
 • E-mailové hyperlinky: Odkazují na e-mailovou adresu a po kliknutí otevřou e-mailového klienta.

 

Vlastnosti

 • Hyperlinky se obvykle zobrazují podtržením a modrou barvou, ale jejich vzhled lze upravit.
 • Po najetí myši na hyperlink se zobrazí cílová adresa.
 • Hyperlinky lze vložit do textu, obrázků i videí.

 

Význam

 • Hyperlinky jsou základním stavebním kamenem World Wide Webu a umožňují snadnou navigaci mezi webovými stránkami.
 • Usnadňují čtenářům přístup k dalším informacím a souvisejícím tématům.
 • Jsou důležitým faktorem pro optimalizaci pro vyhledávače (SEO).

 

Příklad hyperlinku

V tomto textu je "Wikipedia" hyperlink:

Další informace o hypertextech naleznete na Wikipedia: URL Wikipedia.

Po kliknutí na "Wikipedia" se otevře webová stránka Wikipedie s informacemi o hypertextech.

 

Kde se hyperlinky používají?

Hyperlinky se používají v:

 • Webových stránkách
 • Dokumentech
 • E-mailech
 • Prezentacích
 • Diskusních fórech
 • Sociálních sítích

 

Jak vytvořit hyperlink?

Způsob vytváření hyperlinků se liší v závislosti na používaném programu.

Většina programů však nabízí nástroj pro vkládání hyperlinků, který umožňuje zadat cílovou adresu a text odkazu.

 

Jaké služby nabízíme?

 

Zdroje článku:

Hyperlink - Wikipedia [online]. [cit. 29. 02. 2024]. Dostupné z: https://en.wikipedia.org/wiki/Hyperlink

What is Hyperlink?| Cloudflare [online]. [cit. 29. 02. 2024]. Dostupné z: https://www.techopedia.com/definition/5175/hyperlink

 

Přečtěte si náš SEO slovník pojmů nebo Marketingový slovník pojmů.

 

Zpět do obchodu