Co je HTML (Hyper Text Markup Language)?

HTML, zkratka pro HyperText Markup Language, je základní stavební kámen webu. Jedná se o značkovací jazyk, který definuje strukturu a obsah webových stránek. Díky němu můžeme na webu zobrazit text, obrázky, videa, formuláře a další prvky.

 

Základní principy HTML

  • Značky (tagy): HTML se skládá ze značek, které definují různé prvky na webové stránce. Značky se skládají z otevíracího a zavíracího tagu, mezi které se vkládá obsah.
  • Atributy: Značky mohou mít atributy, které specifikují vlastnosti daného prvku.
  • Struktura: HTML definuje strukturu webové stránky, tzn. jak jsou jednotlivé prvky uspořádány. 

 

Jaké jsou výhody HTML?

  • Jednoduchost: HTML je poměrně snadné se naučit.
  • Rozšířitelnost: HTML je rozšiřitelný jazyk, tzn. že je možné ho dále rozvíjet a doplňovat o nové funkce.
  • Kompatibilita: HTML je kompatibilní s většinou webových prohlížečů.

 

Kde se naučit HTML?

Na internetu existuje mnoho online tutoriálů a kurzů, které vám pomohou se naučit HTML. Mnoho knih o webovém designu a vývoji také obsahuje kapitoly o HTML.

 

Jaké služby nabízíme?

 

Zdroje článku:

HTML - Wikipedia [online]. [cit. 29. 02. 2024]. Dostupné z: https://en.wikipedia.org/wiki/HTML

 

Přečtěte si náš SEO slovník pojmů nebo Marketingový slovník pojmů.

Zpět do obchodu