Co je soubor .htaccess?

Soubor .htaccess je textový soubor, který umožňuje upravit konfiguraci webového serveru Apache. Jedná se o mocný nástroj, s jehož pomocí lze ovlivnit chování webových stránek na úrovni jednotlivých adresářů.

 

K čemu se soubor .htaccess používá?

Soubor .htaccess umožňuje:

  1. Přesměrovávat URL adresy: Můžete přesměrovat návštěvníky z jedné stránky na jinou, například z www.priklad.cz na www.novypriklad.cz.
  2. Nastavit chybové stránky: Můžete definovat vlastní stránky pro chybové kódy, jako je 404 (Nenalezeno) nebo 500 (Interní chyba serveru).
  3. Chránit adresáře heslem: Můžete omezit přístup k určitým adresářům na webu pomocí HTTP autentizace.
  4. Zakázat indexování adresářů: Můžete zabránit vyhledávačům v indexování obsahu specifických adresářů.
  5. Komprimovat přenášené soubory: Můžete zmenšit velikost souborů odesílaných klientům, čímž se zrychlí načítání stránek.
  6. Nastavit výchozí stránku: Můžete definovat soubor, který se bude automaticky otevírat při zadání adresáře bez specifické stránky.
  7. A mnoho dalšího: Existuje mnoho dalších možností, jak soubor .htaccess použít k úpravě chování webových stránek.

 

Jak soubor .htaccess funguje?

Soubor .htaccess funguje na principu direktiv, tj. příkazů, které definují požadované chování.

Direktivy se zapisují do souboru v textovém formátu a skládají se ze jména direktivy a parametrů.

Soubor .htaccess se obvykle umisťuje do kořenového adresáře webu, ale může se umístit i do libovolného podadresáře. Pokud je soubor umístěn v podadresáři, jeho direktivy se uplatňují pouze pro tento adresář a jeho podadresáře.

 

Příklad použití souboru .htaccess

Následující příklad ukazuje, jak soubor .htaccess použít k přesměrování všech URL adres z www.priklad.cz na www.novypriklad.cz:

RewriteEngine on

RewriteRule ^(.*)$ http://www.novypriklad.cz/$1 [R=301]

Direktiva RewriteEngine zapíná mod_rewrite, což je modul Apache pro práci s URL adresami.

Direktiva RewriteRule definuje pravidlo pro přesměrování. V tomto případě se všechny URL adresy (zadané v regulárním výrazu ^(.*)$) přesměrují na http://www.novypriklad.cz/$1.

Parametr [R=301] udává, že se jedná o trvalé přesměrování (kód 301).

 

Věděli jste že..

  1. Soubor .htaccess je mocný nástroj, ale jeho nesprávné použití může vést k nefunkčnosti webových stránek. Proto je důležité před jeho úpravou pečlivě prostudovat dokumentaci a ujistit se, že rozumíte všem direktivám, které používáte.
  2. Ne všechny hostingové společnosti podporují soubory .htaccess. Před jeho použitím se proto ujistěte, že je tato funkce na vašem hostingu dostupná.

 

Jaké služby nabízíme?

 

Zdroje článku:

What is htaccess? [online]. [cit. 29. 02. 2024]. Dostupné z: https://help.one.com/hc/en-us/articles/115005586169-What-is-htaccess

How To Use the .htaccess File | DigitalOcean [online]. [cit. 29. 02. 2024]. Dostupné z: https://www.digitalocean.com/community/tutorials/how-to-use-the-htaccess-file

 

Přečtěte si náš SEO slovník pojmů nebo Marketingový slovník pojmů.

Zpět do obchodu