Co je HITS Algoritmus?

HITS algoritmus, zkráceně z Hyperlink-Induced Topic Search, je algoritmus pro analýzu odkazů, který hodnotí webové stránky. Vyvinul ho Jon Kleinberg a jeho cílem je hodnotit stránky na základě jejich relevance k danému tématu a důležitosti v rámci webové struktury.

 

Jak HITS algoritmus funguje?

Algoritmus HITS pracuje s koncepty hubů a autorit:

 1. Huby jsou stránky, které obsahují odkazy na mnoho relevantních stránek k danému tématu. Fungují jako průvodci, kteří uživatele nasměrují k důležitým informacím.
 2. Autority jsou stránky, které obsahují cenné a relevantní informace k danému tématu. Jsou důvěryhodnými zdroji, na které se odkazují jiné relevantní stránky.

HITS algoritmus iterativně vypočítává skóre pro každý uzel v grafu webových stránek.

Skóre hubu a autority se vzájemně ovlivňují:

 • Skóre hubu se zvyšuje s počtem odkazů na autority.
 • Skóre autority se zvyšuje s počtem odkazů z hubů.

Výpočet probíhá v opakovaných cyklech, dokud se skóre ustálí.

Stránky s nejvyšším skóre hubu a autority jsou považovány za nejrelevantnější a nejdůležitější pro dané téma.

 

Výhody a nevýhody HITS algoritmu

Výhody:

 • HITS algoritmus je jednoduchý a efektivní.
 • Dokáže identifikovat relevantní stránky i v případě, že neobsahují klíčová slova relevantní k danému tématu.
 • HITS algoritmus je odolný vůči manipulaci s odkazovou strukturou.

Nevýhody:

 • HITS algoritmus může být náchylný k tzv. "spamu odkazů", kdy stránky uměle zvyšují své skóre odkazováním na méně relevantní stránky.
 • HITS algoritmus nebere v úvahu obsah stránek.
 • Výpočet HITS algoritmu může být náročný na výpočetní výkon.

 

Jak ho použít?

HITS algoritmus se používá v různých oblastech, například:

 1. Vyhledávání: HITS algoritmus se používá v některých vyhledávačích k hodnocení webových stránek.
 2. Doporučování: HITS algoritmus se používá v systémech doporučování produktů a služeb k doporučení relevantních produktů a služeb uživatelům.
 3. Analýza webových stránek: HITS algoritmus se používá k analýze struktury webových stránek a k identifikaci důležitých stránek.

 

Jaké služby nabízíme?

 

Zdroje článku:

HITS algorithm - Wikipedia [online]. [cit. 29. 02. 2024]. Dostupné z: https://en.wikipedia.org/wiki/HITS_algorithm

 

Přečtěte si náš SEO slovník pojmů nebo Marketingový slovník pojmů.

Zpět do obchodu