Co je Ranking faktor?

Ranking faktor je jedním z mnoha signálů, které vyhledávače, jako je Google, používají k hodnocení a řazení webových stránek ve výsledcích vyhledávání (SERP). Jedná se o specifické vlastnosti a aspekty webu, které ovlivňují jeho pozici v SERPu pro daný vyhledávací dotaz.

 

Existují stovky ranking faktorů, které Google zohledňuje

Mezi ty nejdůležitější patří:

1) On-page faktory

 • Kvalita a relevance obsahu: Obsah by měl být relevantní pro vyhledávaný dotaz, originální, užitečný a informačně bohatý.
 • Klíčová slova: Správné použití relevantních klíčových slov v titulku, meta popisu, nadpisech a textu stránky.
 • Struktura a formátování: Jasná struktura stránky, logické uspořádání obsahu a použití nadpisů a formátovacích prvků pro snazší čtení.
 • Interní prolinkování: Propojení relevantních stránek na vašem webu interními odkazy.
 • Rychlost načítání: Rychlé načítání stránky je pro uživatelský komfort i pro SEO klíčové.
 • Optimalizace pro mobilní zařízení: Vzhledem k rostoucímu používání mobilních zařízení je důležitá optimalizace webu pro zobrazení na mobilech.

2) Off-page faktory

 • Zpětné odkazy: Počet a kvalita zpětných odkazů z jiných webových stránek je jedním z nejsilnějších ranking faktorů.
 • Autorita a důvěryhodnost domény: Věrohodnost a autorita webu ovlivňuje jeho pozici v SERPu.
 • Sociální signály: Počet sdílení a interakcí na sociálních sítích může ovlivnit hodnocení webu.

Důležité je si uvědomit, že žádný ranking faktor není sám o sobě rozhodující. Google používá komplexní algoritmus, který zohledňuje všechny relevantní faktory a na základě nich určuje pozici webu v SERPu. Google má více jak 200+ hodnotících faktorů.

 

Jak zlepšit ranking vašich webových stránek?

 1. Vytvářejte kvalitní a relevantní obsah.
 2. Provádějte důkladnou analýzu klíčových slov.
 3. Optimalizujte strukturu a formátování webu.
 4. Vytvořte síť kvalitních zpětných odkazů.
 5. Budujte autoritu a důvěryhodnost domény.
 6. Podporujte sdílení webu na sociálních sítích.

 

Jaké služby nabízíme?

 

Zdroje:

What is a ranking factor? | Brainlabs [online]. [cit. 20. 11. 2023]. Dostupné z: https://www.brainlabsdigital.com/blog/what-is-a-ranking-factor/

Google’s 200 Ranking Factors: The Complete List (2024) [online]. [cit. 15. 03. 2024]. Dostupné z: https://backlinko.com/google-ranking-factors

 

Zpět do obchodu