Co je Disavow?

Disavow, česky "distancovat se", je funkce v SEO, která umožňuje webům odmítnout zpětné odkazy z jiných webů. Tyto odkazy mohou být nekvalitní, spamové, nebo dokonce škodlivé a mohou negativně ovlivnit pozici webu ve vyhledávačích.

 

Proč používat Disavow?

Existuje několik důvodů, proč byste se mohli rozhodnout pro distancování se od odkazů:

  • Nekvalitní odkazy: Pokud máte na svůj web zpětné odkazy z webů s nízkou autoritou, spamových webů, nebo webů s nerelevantním obsahem, může to negativně ovlivnit vaše SEO.
  • Penalizace od Google: Google může penalizovat weby, které mají nepřirozeně vysoký počet nekvalitních odkazů. Distancování se od těchto odkazů vám může pomoci vyhnout se penalizaci nebo ji zrušit.
  • Ochrana před konkurencí: Vaše konkurence se může pokusit poškodit vaše SEO tím, že na váš web umístí nekvalitní odkazy. Distancováním se od těchto odkazů se můžete chránit před jejich negativním vlivem.

 

Jak používat Disavow?

Distancování se od odkazů se provádí pomocí nástroje Disavow v Google Search Console.

Nástroj Disavow umožňuje nahrát soubor se seznamem URL adres odkazů, od kterých se chcete distancovat.

Důležité je:

  • Distancování se od odkazů by mělo být až krajním řešením. Než se rozhodnete pro distancování se od odkazu, měli byste se nejprve pokusit kontaktovat provozovatele webu a požádat ho o jeho odstranění.
  • Distancování se od odkazů by mělo být pečlivě zváženo. Pokud se distancujete od odkazů omylem, může to negativně ovlivnit vaše SEO.
  • Google nezaručuje, že distancování se od odkazů povede ke zlepšení pozice webu ve vyhledávačích.

 

Jaké služby nabízíme?

 

Zdroje článku:

Disavow Definition in SEO | Why & How to Disavow [online]. [cit. 20. 02. 2024]. Dostupné z: https://blog.linkody.com/disavow-definition

How to Disavow Links: A Guide [online]. [cit. 20. 02. 2024]. Dostupné z: https://www.semrush.com/blog/how-to-disavow/

 

Zpět do obchodu