Co je Deep link?

Deep link (hluboký odkaz) je speciální typ odkazu, který směřuje na konkrétní stránku nebo sekci v rámci mobilní aplikace. Na rozdíl od běžných odkazů, které vedou pouze na domovskou stránku aplikace, deep linky uživatele nasměrují přímo k požadovanému obsahu, čímž zlepšují uživatelský komfort a zvyšují míru zapojení.

 

Jak fungují Deep Linky?

Deep linky fungují na principu URI schémat, která definují, jak se aplikace spustí a na jaký obsah se má zaměřit.

Existuje několik typů URI schémat, mezi nejběžnější patří:

  • App Links: Používají se pro odkazy na specifické stránky v rámci aplikace.
  • Universal Links: Umožňují propojit webové stránky s mobilní aplikací.
  • Custom URI schémata: Používají se pro specifické potřeby dané aplikace.

 

Výhody Deep Linků

  • Zlepšují uživatelský komfort: Uživatelé se dostanou přímo k požadovanému obsahu bez nutnosti procházení složitou strukturou aplikace.
  • Zvyšují míru zapojení: Deep linky mohou uživatele motivovat k hlubšímu prozkoumávání aplikace a k provádění požadovaných akcí.
  • Zvyšují konverzní poměr: Deep linky se dají efektivně využít v marketingových kampaních pro cílení na specifické segmenty uživatelů.

 

Příklady Deep Linků:

  • Odkaz na produkt v e-shopu, který po kliknutí otevře daný produkt v mobilní aplikaci e-shopu.
  • Odkaz na recenzi produktu, který po kliknutí otevře danou recenzi v mobilní aplikaci.
  • Odkaz na voucher, který po kliknutí otevře aplikaci a automaticky aktivuje voucher.

 

Jak implementovat Deep Linky?

Implementace deep linků se liší v závislosti na platformě a typu URI schématu. Pro více informací se podívejte na dokumentaci pro vývojáře dané platformy.

Deep linky jsou mocným nástrojem, který může vývojářům mobilních aplikací pomoci zlepšit uživatelský komfort, zvýšit míru zapojení a konverzní poměr.

Pokud chcete, aby vaše aplikace byla uživatelsky přívětivá a efektivní, implementace deep linků je nezbytná.

 

Naše služby:

 

Zdroje článku:

Deep linking for SEO [online]. [cit. 20. 02. 2024]. Dostupné z: https://keap.com/business-success-blog/marketing/seo/deep-linking-for-seo

Deep Linking for SEO: Why It's Powerful for Boosting Rankings [online]. [cit. 20. 02. 2024]. Dostupné z: https://www.seoptimer.com/blog/deep-linking-for-seo/

Zpět do obchodu