Co je YMYL?

YMYL je zkratka pro "Your Money or Your Life" (Vaše peníze nebo váš život). Jedná se o koncept používaný společností Google k označení webových stránek, které obsahují informace, jež by mohly mít významný dopad na zdraví, finanční stabilitu nebo bezpečnost uživatelů.

 

Mezi příklady YMYL stránek patří:

 1. Zdraví a medicína: Informace o nemocech, léčbě, lécích, atd.
 2. Finance: Finanční poradenství, investice, daně, atd.
 3. Právo: Právní rady, smlouvy, atd.
 4. Nákupy: Informace o produktech, recenze, srovnání cen, atd.
 5. Vláda a politika: Informace o volbách, kandidátech, zákonech, atd.

Google klade na YMYL stránky vyšší nároky z hlediska kvality a důvěryhodnosti obsahu.

Důvodem je, že nesprávné informace na těchto stránkách mohou mít vážné následky pro uživatele.

 

Jak Google hodnotí YMYL stránky?

Google hodnotí YMYL stránky na základě tzv. E-A-T skóre:

 • Odborné znalosti (Expertise): Autor obsahu je prokazatelně odborníkem v dané oblasti?
 • Autorita (Authority): Je autor a web respektován v daném oboru?
 • Důvěryhodnost (Trustworthiness): Je obsah objektivní, nezaujatý a podložený důvěryhodnými zdroji?

E-A-T skóre není veřejně dostupné, ale Google používá různé signály k jeho hodnocení.

Mezi tyto signály patří:

 • Kvalifikace autora: Má autor relevantní vzdělání, zkušenosti nebo certifikace?
 • Reputace webu: Je web známý a respektovaný v daném oboru?
 • Kvalita obsahu: Je obsah přesný, aktuální a podložený důvěryhodnými zdroji?
 • Zpětné odkazy: Odkazují na web jiné důvěryhodné stránky?

 

Jak optimalizovat YMYL stránky?

Pokud provozujete YMYL stránku, je důležité, abyste ji optimalizovali pro vyhledávače. Zde je několik tipů:

 • Zaměřte se na kvalitu obsahu: Ujistěte se, že váš obsah je přesný, aktuální a podložený důvěryhodnými zdroji.
 • Uveďte informace o autorovi: Jasně uveďte jméno a kvalifikaci autora obsahu.
 • Získejte zpětné odkazy z důvěryhodných webů: Požádejte o zpětné odkazy z jiných webů ve vašem oboru.
 • Dodržujte pokyny pro webmastery Google: Ujistěte se, že váš web splňuje všechny pokyny pro webmastery Google.

 

Jaké služby nabízíme?

 

Zdroje článku:

Ahrefs - What is YMYL? [online]. [cit. 01. 12. 2023]. Dostupné z: https://ahrefs.com/seo/glossary/ymyl-pages

What Are E-E-A-T and YMYL in SEO & How to Optimize for Them [online]. [cit. 01. 12. 2023]. Dostupné z: https://www.semrush.com/blog/eat-and-ymyl-new-google-search-guidelines-acronyms-of-quality-content/

Zpět do obchodu