Co je Subdoména?

Subdoména je část domény, která se nachází před hlavním názvem domény. Slouží k rozdělení webových stránek do menších částí a organizaci obsahu.

Například subdoména "blog" by se dala použít pro oddělení blogu od hlavní webové stránky.

 

Jak subdoména funguje?

Subdoména se skládá ze dvou částí:

  1. Název subdomény: Jedná se o text, který se nachází před názvem domény. Například v subdoméně "blog.zoomstudio.cz" je "blog" názvem subdomény.
  2. Hlavní název domény: Jedná se o název domény, která je nadřazená subdoméně. V tomto případě je "www.zoomstudio.cz" hlavním názvem domény.

 

K čemu se subdomény používají?

Subdomény se používají pro různé účely, například:

  • Oddělení obsahu: Subdomény se dají použít k oddělení různých částí webových stránek. Například e-shop by mohl používat subdoménu "shop" pro zobrazení produktů a subdoménu "blog" pro publikování článků.
  • Zlepšení SEO: Subdomény se dají použít ke zlepšení optimalizace pro vyhledávače (SEO). Například subdoména "blog" by mohla mít lepší SEO než hlavní webová stránka, pokud se zaměřuje na specifická klíčová slova.
  • Testování nových funkcí: Subdomény se dají použít k testování nových funkcí webových stránek bez ovlivnění hlavní webové stránky. 

 

Jaké služby nabízíme?

 

Zdroje článku:

What's a Subdomain & How Is It Used? [online]. [cit. 30. 11. 2023]. Dostupné z: https://blog.hubspot.com/website/what-is-a-subdomain

Subdomain - Wikipedia [online]. [cit. 30. 11. 2023]. Dostupné z: https://en.wikipedia.org/wiki/Subdomain

What are Subdomains? (Definition and Examples) [online]. [cit. 21. 03. 2024]. Dostupné z: https://www.wpbeginner.com/glossary/subdomain/

What Is a Subdomain? A Beginner’s Guide [online]. [cit. 21. 03. 2024]. Dostupné z: https://www.semrush.com/blog/what-is-a-subdomain/

 

Zpět do obchodu