Co znamená dočasné přesměrování 302?

Přesměrování 302, známé také jako "302 Found" nebo "HTTP 302", je kód stavu HTTP, který označuje dočasné přesměrování. Když webový server vrátí tento stavový kód, informuje prohlížeč (nebo vyhledávač), že požadovaný zdroj (URL) byl dočasně přesunut na jinou adresu, a prohlížeč by měl následovat tento nový odkaz pro získání požadovaného obsahu.

 

Klíčové věci při Přesměrování 302

  1. Dočasné přesměrování: Na rozdíl od přesměrování 301, které je trvalé, 302 značí, že změna je pouze dočasná. Původní URL se očekává, že se v budoucnu znovu použije.

  2. SEO: Protože přesměrování 302 je dočasné, vyhledávače obvykle udržují původní URL v indexu, na rozdíl od přesměrování 301, kde indexace přechází na novou URL. To znamená, že původní URL si stále udržuje jakoukoli nahromaděnou hodnotu a hodnocení ve vyhledávačích.

  3. Použití: Přesměrování 302 se často používá v situacích, kdy je stránka dočasně nedostupná kvůli údržbě, nebo když chcete otestovat novou stránku pro omezený počet uživatelů, aniž by to ovlivnilo originální URL.

 

Jak na Správné Použití Přesměrování 302?

  • Dočasné změny: Použijte 302, pokud chcete dočasně přesunout stránku nebo web, ale plánujete se vrátit k původní adrese.
  • Testování Obsahu: Může být použito pro A/B testování nebo pro zkoušení nového obsahu, aniž by došlo k trvalé změně URL.

 

Jaké služby nabízíme?

 

Zdroje článku:

When to Use a 301 Redirect vs. 302 Redirect [online]. [cit. 20. 02. 2024]. Dostupné z: https://www.seoclarity.net/resources/knowledgebase/use-301-redirect-vs-302-redirect-15683/

What’s a 302 Redirect? And When Should You (Actually) Use It? [online]. [cit. 20. 02. 2024]. Dostupné z: https://www.semrush.com/blog/302-redirect/

 

Zpět do obchodu