Co je to Page rank?

PageRank je algoritmus vyvinutý zakladateli Google, Larry Pagem a Sergeyem Brinem, který slouží k hodnocení důležitosti webových stránek. Jedná se o jeden z klíčových faktorů, které Google používá při určování pořadí stránek ve výsledcích vyhledávání (SERP).

 

Jak PageRank funguje?

PageRank funguje na principu analýzy odkazů. Čím více kvalitních odkazů směřuje na danou stránku, tím vyšší je její PageRank.

Algoritmus zohledňuje nejen počet odkazů, ale také jejich kvalitu.

Odkaz z autoritativní stránky má větší váhu než odkaz z méně důvěryhodné stránky.

 

Výpočet PageRanku

Výpočet PageRanku je poměrně komplexní a zahrnuje několik faktorů:

  1. Počet odkazů: Počet odkazů směřujících na danou stránku.
  2. Kvalita odkazů: Autorita a důvěryhodnost stránek, které odkazují na danou stránku.
  3. Tematická relevance: Relevanci odkazů k obsahu dané stránky.
  4. Textové kotvy: Text odkazů směřujících na danou stránku.

 

Vliv PageRanku

PageRank má velký vliv na pozice stránek ve výsledcích vyhledávání. Stránky s vysokým PageRankem se obvykle umisťují na předních příčkách SERPu, zatímco stránky s nízkým PageRankem se umisťují níže.

 

Jak zlepšit PageRank?

Existuje několik způsobů, jak zlepšit PageRank vašeho webu:

  1. Získat kvalitní zpětné odkazy: Snažte se získat odkazy z autoritativních a relevantních webů.
  2. Vytvářet kvalitní obsah: Vytvářejte užitečný a relevantní obsah, který bude lákat uživatele i další weby k odkazování.
  3. Zlepšit interní prolinkování: Vytvářejte odkazy mezi relevantními stránkami na vašem webu.
  4. Propagujte svůj web: Propagujte svůj web na sociálních sítích a v online komunitách.

 

Jaké služby nabízíme?

 

Zdroje článku:

Everything You Need to Know About Google PageRank [online]. [cit. 08. 03. 2024]. Dostupné z: https://www.semrush.com/blog/pagerank/

Page Rank Algorithm and Implementation - GeeksforGeeks [online]. [cit. 08. 03. 2024]. Dostupné z: https://www.geeksforgeeks.org/page-rank-algorithm-implementation/

 

 

Zpět do obchodu