Co je Pay Per Click?

Pay-per-click (PPC), česky platba za proklik, je reklamní model využívaný v online marketingu. Inzerenti platí za každé kliknutí na jejich reklamu, která se zobrazuje na webových stránkách, v mobilních aplikacích nebo na platformách sociálních médií.

 

Jak funguje PPC reklama?

 1. Volba cílové skupiny: Inzerenti si zvolí demografické údaje, zájmy a další charakteristiky lidí, kterým chtějí reklamu zobrazit.
 2. Nastavení kampaně: Inzerent stanoví rozpočet kampaně a maximální částku, kterou je ochoten zaplatit za jedno kliknutí (tzv. CPC - cost per click).
 3. Bidding (nabídka): Na platformách, jako je Google Ads nebo Seznam Sklik, probíhá aukční systém. Inzerent určí maximální cenu za proklik a systém jeho reklamu zobrazí uživatelům, kteří splňují cílové kritéria a u kterých je pravděpodobné, že na ni kliknou.
 4. Zobrazení reklamy: Reklamy se zobrazují na vyhledávacích stránkách (například na základě relevantních klíčových slov), na partnerských webech nebo na sociálních sítích.
 5. Kliknutí a návštěva webu: Uživatel na reklamu klikne a je přesměrován na webovou stránku inzerenta.
 6. Účel PPC reklamy: Cílem PPC kampaně může být například zvýšení návštěvnosti webu, generování nových kontaktů, prodej produktů nebo služeb či budování značky.

 

Výhody PPC reklamy

 • Vysoká míra cílení: PPC reklama umožňuje přesně zacílit na relevantní publikum, což zvyšuje pravděpodobnost konverze.
 • Rychlé výsledky: PPC reklamy se začnou zobrazovat okamžitě po schválení kampaně, což přináší rychlé výsledky.
 • Flexibilita: Rozpočet a nastavení kampaně lze kdykoliv upravovat a optimalizovat.
 • Měřitelné výsledky: Úspěšnost PPC kampaně lze snadno měřit pomocí různých metrik, jako je počet kliknutí, návštěvnost webu, konverze a návratnost investic (ROI).

 

Nevýhody PPC reklamy

 • Náklady: PPC reklama může být nákladná, zejména v konkurenčních oborech.
 • Nutnost správy kampaně: Pro dosažení optimálních výsledků je třeba PPC kampaně průběžně monitorovat a optimalizovat.
 • Konkurence: Úspěch PPC kampaně závisí na konkurenci v daném oboru.

 

Jaké služby nabízíme?

Zdroje článku:

What Is PPC? Learn the Basics of Pay-Per-Click Marketing [online]. [cit. 14. 03. 2024]. Dostupné z: https://www.wordstream.com/ppc

What is paid search? [online]. [cit. 14. 03. 2024]. Dostupné z: https://searchengineland.com/guide/what-is-paid-search

 

Přečtěte si náš SEO slovník pojmů nebo Marketingový slovník pojmů.

Zpět do obchodu