Co je to CPC (Cost Per Click)?

CPC je zkratka pro Cost per Click, česky cena za proklik. Jedná se o jeden z modelů cenotvorby v internetové reklamě, kdy inzerent platí za každý proklik na jeho reklamu. CPC je úzce spjato s PPC reklamou (Pay Per Click), která umožňuje zobrazování reklam na základě klíčových slov, demografie a dalších faktorů.

 

Jak funguje CPC?

Inzerent v kampani PPC si nastaví maximální CPC, tj. nejvyšší částku, kterou je ochoten zaplatit za jeden proklik.

Skutečná cena za proklik se ale může lišit a bývá nižší. Konečná cena závisí na několika faktorech, jako je:

  • Konkurence: Čím více inzerentů se uchází o zobrazení reklamy na stejné klíčové slovo, tím je cena za proklik obvykle vyšší.
  • Kvalita reklamy: Reklamy s vyšší relevancí a mírou prokliku (CTR) se obvykle zobrazují za nižší CPC.
  • Kontext: Cena za proklik se může lišit v závislosti na denní době, zařízení, na kterém se reklama zobrazuje, a dalších faktorech.

 

Výhody CPC

  • Platíte pouze za výsledky: Inzerenti platí pouze za prokliky, tzn. za uživatele, kteří projevili zájem o jejich produkt nebo službu.
  • Přesné cílení: CPC umožňuje cílit reklamy na specifické cílové skupiny, čímž se zvyšuje jejich relevance a efektivita.
  • Flexibilita: Inzerenti si mohou sami nastavit maximální CPC a sledovat výsledky kampaně, aby ji mohli optimalizovat.

 

Nevýhody CPC

  • Náklady: CPC kampaně mohou být poměrně nákladné, zvláště v oblastech s vysokou konkurencí.
  • Složitost: Nastavení a optimalizace CPC kampaní může být poměrně složitá a vyžaduje určitou znalost PPC reklamy.
  • Riziko podvodů: Existuje riziko, že inzerenti budou platit za podvodné prokliky, které generují roboti.

CPC je užitečný model cenotvorby pro inzerenty, kteří chtějí oslovovat specifické cílové skupiny a platit pouze za výsledky.

Je však důležité správně nastavit a optimalizovat kampaně, aby se maximalizovala jejich efektivita a minimalizovaly náklady.

 

Jaké služby nabízíme?

 

Zdroje článku:

Cost Per Click (CPC) Explained, With Formula and Alternatives [online]. [cit. 17. 02. 2024]. Dostupné z: https://www.investopedia.com/terms/c/cpc.asp

Skutečná cena za proklik (CPC): Definice - Nápověda Google Ads [online]. [cit. 17. 02. 2024]. Dostupné z: https://support.google.com/google-ads/answer/6297?hl=cs

 

Zpět do obchodu