Co je to CPA (Cost Per Acquistion / Action)?

CPA (Cost per Action) je zkratka pro anglický termín "cena za akci". Jedná se o model platby za online reklamu, ve kterém inzerent platí pouze v případě, že uživatel provede předem definovanou akci na jeho webu.

Touto akcí může být například:

 • Nákup produktu
 • Vyplnění formuláře
 • Registrace k odběru newsletteru
 • Stažení souboru
 • Telefonát
 • Proklik na specifickou stránku

CPA se tak liší od běžných modelů PPC reklamy, jako je CPC (cena za proklik), kde inzerent platí za každý klik na jeho reklamu, ať už uživatel provede požadovanou akci nebo ne.

 

Jaké jsou výhody CPA?

 • Platíte pouze za výsledky: Díky CPA máte jistotu, že vaše reklamní investice se vrátí v podobě konverzí.
 • Efektivnější alokace rozpočtu: CPA vám umožňuje zaměřit se na uživatele, kteří s největší pravděpodobností provedou požadovanou akci, a tak efektivněji alokovat svůj reklamní rozpočet.
 • Zlepšení návratnosti investic (ROI): CPA vám pomáhá dosáhnout lepších výsledků a vyšší návratnosti investic do reklamy.

 

Jaké jsou nevýhody CPA?

 • Náročnost na nastavení: Nastavení kampaní s CPA může být náročnější než u jiných modelů.
 • Nižší dosah: Kampaně s CPA obvykle oslovují menší počet uživatelů než kampaně s CPC.
 • Vyšší náklady: Cena za konverzi u CPA může být vyšší než cena za proklik u CPC.

 

Jak funguje CPA?

 1. Inzerent si stanoví cílovou CPA, tzn. maximální částku, kterou je ochoten zaplatit za konverzi.
 2. Inzerent spustí reklamní kampaň a nastaví model platby CPA.
 3. Reklamní platforma (např. Google Ads) zobrazuje reklamy inzerenta uživatelům, kteří s největší pravděpodobností provedou požadovanou akci.
 4. Pokud uživatel provede požadovanou akci, inzerent zaplatí reklamní platformě předem stanovenou cenu za konverzi.

 

Tipy pro optimalizaci

 • Stanovte si realistickou cílovou CPA: Cílová CPA by měla být založena na vašich obchodních cílech a průměrné hodnotě konverze.
 • Sledujte výsledky kampaní: Pravidelně sledujte výsledky kampaní a provádějte nezbytná optimalizační opatření.
 • Testujte různé reklamní formáty a cílení: Experimentujte s různými reklamními formáty a cílením, abyste zjistili, co nejlépe funguje pro vaši kampaň.
 • Spolupracujte s zkušeným partnerem: Pokud nemáte s CPA kampaněmi zkušenosti, zvažte spolupráci s zkušenou reklamní agenturou.

 

Jaké služby nabízíme?

 

Zdroje článku:

How to Calculate and Optimize Your PPC CPA [online]. [cit. 17. 02. 2024]. Dostupné z: https://www.linkedin.com/advice/0/how-do-you-calculate-your-ppc-cost-per-acquisition

What's A Good Cost Per Acquisition (CPA)? Ask The PPC [online]. [cit. 17. 02. 2024]. Dostupné z: https://www.searchenginejournal.com/good-cpa-ask-ppc/447922/

Zpět do obchodu