Co je to Boilerplate?

Boilerplate je termín, který se používá k označení standardizovaného textu nebo kódu, který se může opakovaně používat v různých situacích. Boilerplate se často vyskytuje v právních dokumentech, propagačních materiálech, programování a dalších oblastech. V tomto článku se zaměříme na boilerplate v programování a vysvětlíme, co to je, proč se používá, kde se používá a jak ho správně používat.

 

Co to je boilerplate v programování?

Boilerplate v programování je kód, který byl napsán a uložen a poté opakovaně použit.

Tento kód lze použít k zajištění konzistentního vzhledu webových stránek nebo aplikací. Obsahuje běžně používané funkce a prvky, jako jsou záhlaví, zápatí, navigační nabídky, tlačítka a formuláře.

Používáním šablonového kódu vývojáři šetří čas, protože nemusí přepisovat kód. Kromě toho zaručuje kvalitu a jednotnost kódu. Když použijete boilerplate kód, víte, že kód funguje a má správnou strukturu.

 

Proč používat boilerplate kód?

Boilerplate kód má několik výhod pro programátory.

Mezi ně patří:

  1. Úspora času: Nemusíte psát kód od začátku, ale můžete použít již hotový kód, který obsahuje všechny potřebné funkce a prvky. To vám ušetří hodně času a energie, které můžete věnovat jiným aspektům vašeho projektu.
  2. Kvalita kódu: Boilerplate kód je testován a funkční, takže nemusíte řešit chyby nebo problémy. Také má správnou syntaxi a formátování, což usnadňuje čtení a údržbu kódu. Boilerplate kód také dodržuje osvědčené postupy a standardy, které zvyšují kvalitu a bezpečnost kódu.
  3. Jednotnost kódu: Boilerplate kód zajišťuje, že váš kód má stejný vzhled a chování napříč různými platformami a zařízeními. To zlepšuje uživatelskou zkušenost a zvyšuje důvěru v váš produkt. Boilerplate kód také usnadňuje spolupráci s ostatními vývojáři, protože všichni používají stejný kód.

 

Kde se používá boilerplate kód?

Boilerplate kód se používá prakticky kdekoliv, kde je potřeba vytvořit webové stránky, mobilní aplikace nebo desktopový software.

Může být implementován do frameworků, knihoven a dalších kódových zdrojů.

Některé příklady boilerplate kódu jsou:

  1. HTML5 Boilerplate: Jedná se o populární boilerplate kód pro tvorbu webových stránek, který obsahuje základní HTML, CSS a JavaScript kód. Tento kód je optimalizován pro rychlost, kompatibilitu, bezpečnost a přístupnost. HTML5 Boilerplate také obsahuje některé užitečné nástroje, jako je normalize.css, Modernizr, jQuery a Google Analytics.
  2. Bootstrap: Jedná se o framework pro tvorbu responzivních webových stránek, který obsahuje boilerplate kód pro HTML, CSS a JavaScript. Tento kód poskytuje širokou škálu komponent, jako jsou mřížky, tlačítka, formuláře, navigace, modální okna, ikony a další. Bootstrap také podporuje různé motivy, pluginy a přizpůsobení.
  3. React: Jedná se o knihovnu pro tvorbu uživatelských rozhraní, která obsahuje boilerplate kód pro JavaScript. Tento kód umožňuje vytvářet interaktivní a dynamické webové stránky nebo aplikace pomocí komponent, stavů, událostí a dalších funkcí. React také podporuje server-side rendering, virtual DOM, hooks a další.

 

NAŠE SLUŽBY:

 

Zdroje článku:

What is boilerplate and why do we use it? Necessity of coding style guide [online]. [cit. 05. 02. 2024]. Dostupné z: https://www.freecodecamp.org/news/whats-boilerplate-and-why-do-we-use-it-let-s-check-out-the-coding-style-guide-ac2b6c814ee7/

Boilerplate code - Wikipedia [online]. [cit. 05. 02. 2024]. Dostupné z: https://en.wikipedia.org/wiki/Boilerplate_code

 

 

Zpět do obchodu