Co je to Body copy?

Body copy je termín, který se používá v reklamě, grafickém designu a tisku. Označuje hlavní část textu, která nese informace, příběh nebo sdělení, které chcete sdělit vašim čtenářům nebo zákazníkům. Body copy je obvykle umístěn pod nadpisem nebo sloganem, který upoutá pozornost a vzbudí zájem.

 

Jak na body copy?

Body copy by měl být zajímavý, přesvědčivý a relevantní k danému tématu.

Liší podle typu a cíle komunikačního prostředku, ve kterém se objevuje.

Například:

  • V tiskové reklamě je body copy text, který vysvětluje výhody produktu nebo služby, podporuje značku a vyzývá k akci. Body copy by měl být stručný, jednoduchý a v souladu s vizuálním stylem reklamy.
  • V článku je body copy text, který podává informace, fakta nebo názory o určitém tématu. Body copy by měl být srozumitelný, objektivní a dobře strukturovaný. Body copy by měl obsahovat úvod, hlavní body a závěr.
  • Na webové stránce je body copy text, který popisuje obsah, funkce nebo nabídku webové stránky. Body copy by měl být přitažlivý, uživatelsky přívětivý a optimalizovaný pro vyhledávače. Body copy by měl obsahovat klíčová slova, nadpisy, odrážky a odkazy.

Body copy je důležitou součástí každého komunikačního prostředku, protože ovlivňuje, jak vnímáme a hodnotíme sdělení, které nám je předáváno. 

 

NAŠE SLUŽBY:

 

Zdroje článku:

What is body copy [online]. [cit. 05. 02. 2024]. Dostupné z: https://coschedule.com/marketing-terms-definitions/body-copy

BODY COPY | English meaning - Cambridge Dictionary [online]. [cit. 05. 02. 2024]. Dostupné z: https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/body-copy

Zpět do obchodu