Co je to Bod zvratu (break-even-point)?

od zvratu (break-even point) je úroveň prodeje, při které firma dosáhne nulového zisku, což znamená, že její tržby pokrývají všechny náklady spojené s výrobou a provozem. Tento bod je klíčovým ukazatelem pro podnikatele a manažery, protože jim umožňuje určit, kolik jednotek produktu nebo služby musí prodat, aby pokryli všechny náklady a začali generovat zisk. Pokud firma prodá méně než bod zvratu, bude ztrácet peníze, pokud prodá více, bude generovat zisk.

Bod zvratu lze spočítat pomocí následujícího vzorce: Bod zvratu=Fixnıˊ naˊkladyCena za jednotkuVariabilnıˊ naˊklady za jednotku

Kde:

  • "Fixní náklady" jsou náklady, které zůstávají konstantní bez ohledu na množství prodaných jednotek.
  • "Cena za jednotku" je cena, za kterou firma prodává svůj produkt nebo službu.
  • "Variabilní náklady za jednotku" jsou náklady, které se mění v závislosti na množství prodaných jednotek.

Bod zvratu je důležitým nástrojem pro plánování, rozhodování a analýzu rizik v oblasti podnikání, protože ukazuje, jaké množství prodeje je potřeba dosáhnout, aby firma začala tvořit zisk. Tím pádem pomáhá podnikatelům a manažerům lépe pochopit finanční stabilitu jejich podniku.

Zpět do obchodu