Co je to Brand activation?

Brand activation je marketingová strategie, která slouží k povzbuzení interakce a zapojení spotřebitelů s konkrétní značkou. Cílem je vytvořit pozitivní zážitek a budovat si s klienty silný a dlouhodobý vztah. Brand activation se často zaměřuje na konkrétní cílovou skupinu a snaží se vytvořit interakci mezi značkou a zákazníky, což může vést k dlouhodobé loajalitě a zvýšení prodeje. Je to důležitý prvek v oblasti brandingového marketingu, který pomáhá budovat a udržovat silnou značku na trhu.

 

Jaké jsou příklady brand activation?

Existuje mnoho způsobů, jak provádět brand activation, v závislosti na cílech, rozpočtu a charakteru značky.

Některé z nejčastějších příkladů jsou:

  1. Události a zážitky: Jedná se o organizování akcí, které nabízejí zákazníkům možnost zažít značku naživo, například prostřednictvím ochutnávek, soutěží, workshopů, představení, festivalů a dalších. Tyto akce mohou být buď exkluzivní pro pozvané hosty, nebo otevřené pro veřejnost, v závislosti na tom, jakou cílovou skupinu chce značka oslovit.
  2. Sponzorství a partnerství: Jedná se o spolupráci značky s jinou organizací, osobností nebo událostí, která má podobné hodnoty, cíle nebo zájmy. Tímto způsobem značka získává přístup k novému publiku, zvyšuje svou důvěryhodnost a prestiž, a také sdílí náklady a zdroje.
  3. Digitální a sociální média: Jedná se o využití online platforem, jako jsou webové stránky, aplikace, blogy, podcasty, videa, sociální sítě a další, k propagaci značky, komunikaci s zákazníky, sběru dat a zpětné vazby, a vytváření komunit a fanoušků. Tyto platformy umožňují značce být viditelnou, interaktivní, kreativní a aktuální, a také měřit a analyzovat výsledky svých aktivit.

 

Jaké jsou výhody brand activation?

Brand activation má mnoho výhod pro značku, jako jsou:

  1. Zvýšení povědomí: Brand activation pomáhá značce zviditelnit se a zaujmout pozornost potenciálních zákazníků, kteří by jinak nemuseli o značce vědět nebo ji ignorovat. Tímto způsobem značka zvyšuje svou známost a rozpoznatelnost na trhu.
  2. Zlepšení image: Brand activation pomáhá značce vytvořit si pozitivní reputaci a image, která odráží její hodnoty, vizi, osobnost a přínosy. Tímto způsobem značka získává důvěru a sympatie zákazníků, kteří ji vnímají jako atraktivní, kvalitní, spolehlivou a důvěryhodnou.
  3. Posílení vztahu: Brand activation pomáhá značce navázat a upevnit vztah se zákazníky, kteří se cítí zapojeni, oceněni, uspokojeni a loajální. Tímto způsobem značka zvyšuje svou zákaznickou bázi, retenci a opakování nákupů, a také doporučení a šíření slova.
  4. Zvýšení prodeje: Brand activation pomáhá značce stimulovat zájem a poptávku po svých produktech nebo službách, kteří nabízejí zákazníkům hodnotu, řešení, zábavu nebo emoce. Tímto způsobem značka zvyšuje svůj obrat, zisk a tržní podíl.

 

Jaké služby nabízíme?

 

Zdroje článku:

What is brand activation & why do you need it? [online]. [cit. 07. 02. 2024]. Dostupné z: https://econsultancy.com/brand-activation/

What is Brand Activation: Ideas and Examples | SendPulse [online]. [cit. 07. 02. 2024]. Dostupné z: https://sendpulse.com/support/glossary/brand-activation

Zpět do obchodu