Co je to Benmarchk?

Benchmark je metoda, která slouží k porovnávání výkonnosti, procesů nebo výsledků vaší organizace s těmi, kdo jsou v dané oblasti nejlepší.

Cílem benchmarku je zjistit, co a jak můžete zlepšit, a inspirovat se osvědčenými postupy. Benchmarking může probíhat interně i externě, a to v různých oblastech podnikání.

 

S jakými druhy se můžete setkat?

1) Interní benchmarking

znamená, že porovnáváte výkonnost různých jednotek, týmů nebo oddělení uvnitř vaší organizace.

Například můžete porovnat, jak efektivně pracují různé pobočky vaší firmy, a zjistit, které z nich mají nejlepší prodejní výsledky, spokojenost zákazníků nebo nákladovou efektivitu.

 

2) Externí benchmarking

Porovnáváte výkonnost vaší organizace s těmi, kdo jsou v daném odvětví nebo trhu považováni za lídry.

Například můžete porovnat, jak se vaše firma staví k konkurenci, nebo jak se vaše produkty nebo služby liší od těch, které nabízí jiné firmy.

Provedení benchmarku vyžaduje několik kroků:

  1. Určete, co chcete porovnávat. Může to být například kvalita, rychlost, náklady, spokojenost, inovace nebo produktivita.
  2. Vyberte vhodné ukazatele, které budou měřit výkonnost v dané oblasti. Může to být například počet reklamací, doba dodání, marže, obrat, počet patentů nebo hodinová mzda.
  3. Zvolte vhodné zdroje dat, které budou poskytovat informace o výkonnosti vaší organizace i těch, s nimiž se chcete porovnávat. Může to být například interní záznamy, dotazníky, rozhovory, studie, zprávy nebo webové stránky.
  4. Sbírejte, analyzujte a interpretujte data, která jste získali. Porovnejte výkonnost vaší organizace s těmi, kdo jsou v dané oblasti nejlepší, a identifikujte silné a slabé stránky, mezery a příležitosti ke zlepšení.
  5. Navrhněte a implementujte akční plán, který bude obsahovat konkrétní cíle, opatření a zdroje, které budou potřebné k dosažení požadovaného zlepšení. Sledujte a hodnoťte pokrok a výsledky, a přizpůsobujte plán podle potřeby.

 

Jaké služby nabízíme?

 

Zdroje článku:

What is benchmark? | Definition from TechTarget [online]. [cit. 03. 02. 2024]. Dostupné z: https://www.techtarget.com/searchcio/definition/benchmark

Benchmark: What It Is, Types, and How to Use Them in Investing [online]. [cit. 03. 02. 2024]. Dostupné z: https://www.investopedia.com/terms/b/benchmark.asp

Zpět do obchodu