Co je to Benefit značky?

Značka je jedním z nejdůležitějších prvků marketingové strategie. Značka neznamená jen logo, název nebo slogan, ale také soubor asociací, hodnot a emocí, které vyvolává u spotřebitelů. Značka je tím, co odlišuje produkt nebo službu od konkurence a co vytváří loajalitu a preference zákazníků.

 

Co znamená benefit značky?

Benefit značky je to, co značka přináší cílové skupině, svým spotřebitelům, čím je pro ně přínosná.

Je to odpověď na otázku: „Co mi dá tento produkt/služba? Čím je to pro mě výhodné?

Benefit značky vychází z atributů značky, tedy z jejích vlastností, funkcí a výkonů. Benefit značky je to, co spotřebitel získává díky používání produktu nebo služby dané značky. 

Benefity značky mohou být rozděleny na dvě základní kategorie:

  1. Emocionální
  2. Funkční

Emocionální benefit značky působí na lidské emoce a psychiku. Je to to, co značka dělá pro náš pocit sebevědomí, spokojenosti, radosti, bezpečí, uznání nebo prestiže.

Zároveň řeší naše problémy, starosti, touhy nebo potřeby. Například značka Dove nabízí emocionální benefit značky v podobě pocitu krásy, sebeúcty a přirozenosti pro ženy všech věkových kategorií a typů. 

Benefity značky jsou klíčové pro vytváření hodnoty pro zákazníky a pro budování silné a odlišné pozice značky na trhu.

Benefity značky by měly být komunikovány všemi marketingovými nástroji, jako jsou reklama, PR, sociální média, balení, prodejní místa nebo webové stránky. Benefity značky by měly být také konzistentní, relevantní a důvěryhodné pro cílovou skupinu.

 

NAŠE SLUŽBY:

 

Zdroje článku:

Lets talk about brand benefits [online]. [cit. 03. 02. 2024]. Dostupné z: https://medium.com/s/how-to-build-a-brand/lets-talk-about-brand-benefits-and-a-reason-to-believe-37a90fff59d8

8 Benefits of Branding in Marketing: Here's What You Should Know [online]. [cit. 03. 02. 2024]. Dostupné z: https://www.simplilearn.com/benefits-of-branding-article

Zpět do obchodu