Co jsou to Big data?

Big data je termín, který označuje velké a různorodé soubory dat, které nelze zpracovat běžnými softwarovými nástroji. Big data přinášejí nové možnosti pro analýzu, predikci a optimalizaci v různých oblastech, jako je obchod, věda, zdravotnictví nebo vláda. Zároveň ale vyžadují speciální technologie, metody a dovednosti pro jejich efektivní využití.

 

Co jsou big data?

Neexistuje jednoznačná definice, kdy už lze datový soubor označit za big data.

Obecně se ale jedná o data, která mají některé z následujících charakteristik:

  1. Velikost (volume) – Big data mají obrovský objem, který může dosahovat terabajtů, petabajtů nebo i více. Takové množství dat přesahuje kapacitu běžných databázových systémů a vyžaduje distribuované úložiště a paralelní zpracování.
  2. Rychlost (velocity) – Big data jsou často generována a zpracovávána v reálném nebo téměř reálném čase. Například data z sociálních médií, senzorů, mobilních zařízení nebo webových aplikací vyžadují rychlou reakci a aktualizaci.
  3. Různorodost (variety) – Big data zahrnují různé typy a formáty dat, které mohou být strukturované, nestrukturované nebo polostrukturované. Například data mohou obsahovat text, čísla, obrázky, zvuk, video, geolokaci, časové razítky nebo další metadata. Tyto datové typy vyžadují různé metody pro jejich extrakci, transformaci a integraci.
  4. Důvěryhodnost (veracity) – Big data mohou mít různou kvalitu a spolehlivost, která ovlivňuje jejich význam a použitelnost. Například data mohou být neúplná, nekonzistentní, nepřesná, zastaralá nebo zmanipulovaná. Je tedy důležité ověřovat zdroje, pravidelnost a kontext dat.

 

K čemu slouží big data?

Big data nabízejí řadu výhod a příležitostí pro různé sektory a organizace. Některé z nich jsou:

  1. Lepší rozhodování – Big data umožňují analyzovat velké množství informací z různých zdrojů a získat z nich užitečné poznatky, trendy a vzorce. Tyto informace mohou pomoci při rozhodování o strategii, plánování, optimalizaci, inovaci nebo řešení problémů.
  2. Větší produktivita a efektivita – Big data mohou pomoci zlepšit výkon a kvalitu procesů, produktů nebo služeb. Například big data mohou pomoci optimalizovat využití zdrojů, snížit náklady, zvýšit rychlost, zlepšit spokojenost zákazníků nebo zvýšit bezpečnost.
  3. Nové produkty a služby – Big data mohou také umožnit vytvářet nové produkty a služby, které jsou založeny na datech nebo je využívají. Například big data mohou umožnit vytvářet personalizované nabídky, doporučení, reklamy nebo obsah pro zákazníky, nebo vytvářet nové datové produkty, jako jsou analytické nástroje, zpravodajské služby nebo aplikace.

 

NAŠE SLUŽBY:

 

Zdroje článku:

Co jsou big data? | Oracle Česká Republika [online]. [cit. 05. 02. 2024]. Dostupné z: https://www.oracle.com/cz/big-data/what-is-big-data/

What Is Big Data? | Oracle [online]. [cit. 05. 02. 2024]. Dostupné z: https://www.oracle.com/big-data/what-is-big-data/

Zpět do obchodu