Co je to Backlink (zpetný odkaz)?

Zpětný odkaz, známý také jako "inbound link" nebo "external link", je hypertextový odkaz, který propojuje jednu webovou stránku s jinou. V kontextu optimalizace pro vyhledávače (SEO) je zpětný odkaz významným faktorem, protože je považován za projev důvěry z jednoho webu na druhý.

Přítomnost zpětných odkazů z renomovaných a relevantních webů je signálem pro vyhledávače, že obsah na cílovém webu má hodnotu a je důvěryhodný. To může pozitivně ovlivnit hodnocení webu ve vyhledávačích.

Hodnota zpětného odkazu může být ovlivněna několika faktory:

  1. Relevance: Odkazy z webů, které jsou ve stejném nebo souvisejícím oboru, jsou obvykle prospěšnější.
  2. Autorita: Odkazy z autoritativních webů, jako jsou zavedená mediální média nebo akademické instituce, mají větší váhu.
  3. Diverzita: Různorodost zpětných odkazů z různých domén může signalizovat přirozený profil odkazů.
  4. Anchor Text: Klikatelný text v hypertextovém odkazu by měl být relevantní k obsahu cílové stránky.
  5. Follow vs No-Follow: Odkazy "follow" mohou předávat váhu hodnocení, zatímco odkazy "no-follow" ne, i když mohou být stále cenné pro provoz.

 

Vyhledávače používají složité algoritmy pro vyhodnocení zpětných odkazů a jejich vliv na SEO.

Kvalitní zpětné odkazy mohou zlepšit autoritu domény, zvýšit návštěvnost a nakonec zvýšit viditelnost a hodnocení webových stránek na stránkách s výsledky vyhledávače (SERP).

Praxe, jako je nákup zpětných odkazů nebo účast na schématech propojení, však může vést k penalizaci, protože vyhledávače dávají přednost autentickým, organicky získaným zpětným odkazům.

Pro každého, kdo se snaží zlepšit SEO svého webu, by strategie zpětných odkazů měla být zaměřena na vytváření kvalitního, informativního obsahu, na který by ostatní přirozeně chtěli odkazovat, a na pravdivé sítění s ostatními správci webů a tvůrci obsahu.

 

Jaké služby nabízíme?

 

Zdroje článku:

What are Backlinks in SEO? Importance & How to Build Them [online]. [cit. 28. 01. 2024]. Dostupné z: https://backlinko.com/hub/seo/backlinks

What are Backlinks in SEO? | Mailchimp [online]. [cit. 28. 01. 2024]. Dostupné z: https://mailchimp.com/marketing-glossary/backlinks/

 

Přečtěte si náš SEO slovník pojmů nebo Marketingový slovník pojmů.

Zpět do obchodu