Co je příchozí odkaz?

Příchozí odkaz (backlink), je hypertextový odkaz na webové stránce, který směřuje na jinou webovou stránku. Příchozí odkazy hrají důležitou roli v optimalizaci pro vyhledávače (SEO) a ovlivňují pozici webové stránky ve výsledcích vyhledávání.

 

Typy příchozích odkazů

Existuje několik typů příchozích odkazů:

  1. Přirozené odkazy: Tyto odkazy vznikají organicky, když jiná webová stránka odkazuje na vaši stránku, protože považuje váš obsah za užitečný a relevantní.
  2. Placené odkazy: Tyto odkazy se nakupují od jiných webových stránek s cílem zlepšit pozici vaší stránky ve výsledcích vyhledávání.
  3. Výměnné odkazy: Tyto odkazy se vytváří vzájemnou výměnou odkazů mezi dvěma webovými stránkami.

 

Jaký mají význam?

Příchozí odkazy jsou důležité z několika důvodů:

  • Signalizují důvěryhodnost: Vyhledávače vnímají příchozí odkazy jako důvěryhodné signály, že vaše stránka je užitečná a relevantní. Čím více kvalitních příchozích odkazů máte, tím důvěryhodnější vaše stránka pro vyhledávače je.
  • Zlepšují pozice ve výsledcích vyhledávání: Vyhledávače používají počet a kvalitu příchozích odkazů jako jeden z faktorů pro hodnocení webových stránek a jejich pozic ve výsledcích vyhledávání. Čím více kvalitních příchozích odkazů máte, tím lépe se vaše stránka bude umisťovat ve výsledcích vyhledávání.
  • Zvyšují návštěvnost: Příchozí odkazy mohou vést k nárůstu organické návštěvnosti vaší stránky. Uživatelé, kteří kliknou na odkaz na vaši stránku z jiné stránky, se stanou vašimi potenciálními zákazníky.

 

Jak získat kvalitní odkazy?

Existuje několik způsobů, jak získat kvalitní příchozí odkazy:

  • Vytvářejte kvalitní obsah: Nejlepším způsobem, jak získat přirozené odkazy, je vytvářet kvalitní a relevantní obsah, na který budou chtít jiné webové stránky odkazovat.
  • Propagujte svůj obsah: Sdílejte svůj obsah na sociálních sítích, v online komunitách a na fórech, abyste zvýšili jeho viditelnost a získali odkazy z jiných webů.
  • Hostujte blogové příspěvky: Napište hostující blogové příspěvky pro jiné webové stránky ve vašem oboru a uveďte v nich odkaz na svou vlastní stránku.
  • Zúčastněte se online komunit: Zapojte se do online komunit a fór ve vašem oboru a odkazujte na svůj web v relevantních diskusích.

 

Jaké služby nabízíme?

 

Zdroje:

What Is an Inbound Link? [FAQs] [online]. [cit. 19. 11. 2023]. Dostupné z: https://blog.hubspot.com/marketing/inbound-links-faqs

 

Zpět do obchodu