Co znamená Keyword Stuffing?

Keyword stuffing, neboli tapetování klíčovými slovy, je nekalá SEO praktika, která spočívá v nepřirozeném a nadměrném používání klíčových slov v textu. Cílem je manipulovat s výsledky vyhledávání a dosáhnout tak lepších pozic pro danou webovou stránku.

 

Příklady keyword stuffing

 • Opakování klíčového slova v textu bez ohledu na gramatickou správnost: "Prodám boty, boty, boty, boty, boty."
 • Vkládání klíčových slov do meta tagů, nadpisů a textu v nepřirozené míře.
 • Vytváření skrytého textu s klíčovými slovy, který je viditelný pouze pro vyhledávače.

 

Proč je keyword stuffing špatný?

Keyword stuffing je v rozporu s doporučeními Google pro webmastery a může vést k penalizaci webu.

Google penalizuje stránky, které se snaží manipulovat s výsledky vyhledávání, protože to snižuje kvalitu vyhledávání pro uživatele.

Následky keyword stuffing:

 • Zhoršení pozic ve výsledcích vyhledávání.
 • Penalizace webu ze strany Google.
 • Ztráta důvěryhodnosti webu.

 

Jak se vyhnout keyword stuffing?

 • Zaměřte se na přirozenost a relevanci textu.
 • Používejte klíčová slova s mírou a v kontextu.
 • Nezahlcujte text klíčovými slovy.
 • Používejte synonyma a varianty klíčových slov.
 • Sledujte výsledky a analyzujte, co funguje a co ne.

 

Jaké služby nabízíme?

 

Zdroje článku:

What is keyword stuffing? Definition + Why to avoid it | BigCommerce | BigCommerce [online]. [cit. 02. 03. 2024]. Dostupné z: https://www.bigcommerce.com/glossary/keyword-stuffing/

Keyword Stuffing in SEO: What It Is & How to Avoid It [online]. [cit. 02. 03. 2024]. Dostupné z: https://www.semrush.com/blog/keyword-stuffing/

Keyword stuffing [online]. [cit. 02. 03. 2024]. Dostupné z: https://ahrefs.com/seo/glossary/keyword-stuffing

 

 

Zpět do obchodu