Co znamená Externí odkaz?

Externí odkaz, nazývaný také odchozí odkaz, je hypertextový odkaz umístěný na webové stránce, který směřuje na jinou webovou stránku mimo doménu, na které se odkaz nachází.

Představte si, že čtete článek o vaření na webu "Recepty pro radost". V článku je zmínka o specifickém druhu koření, na který je vložen odkaz. Po kliknutí na odkaz se otevře nová stránka na webu "Exotické koření", kde se dozvíte více o tomto koření, včetně jeho použití, chuti a dostupnosti. V tomto případě je odkaz na "Exotické koření" externím odkazem.

 

Proč jsou externí odkazy důležité?

Externí odkazy hrají důležitou roli v několika ohledech:

Pro uživatele:

  • Poskytují dodatečné informace a rozšíření tématu, o kterém se na stránce píše.
  • Umožňují snadný přechod na relevantní zdroje a hlubší prozkoumání daného tématu.
  • Zvyšují důvěryhodnost webu, pokud odkazují na kvalitní a relevantní zdroje.

 

Pro SEO (optimalizaci pro vyhledávače):

  • Vyhledávače, jako je Google, vnímají externí odkazy jako signál důvěryhodnosti a relevance webu.
  • Kvalitní a relevantní externí odkazy můžou zlepšit pozici webu ve vyhledávacích výsledcích.
  • Pomáhají vyhledávačům lépe porozumět obsahu webu a jeho tematickému zaměření.

 

Tipy pro práci s externími odkazy:

  • Vkládejte pouze relevantní a kvalitní odkazy, které přináší uživateli užitek.
  • Dbejte na popis odkazu, aby uživatel věděl, kam ho odkaz směřuje.
  • Používejte atribut "nofollow" u odkazů, které nechcete, aby vyhledávače braly v úvahu (např. odkazy na reklamy).
  • Pravidelně kontrolujte funkčnost externích odkazů a v případě potřeby je aktualizujte.

 

Jaké služby nabízíme?

 

Zdroje článku:

External link [online]. [cit. 20. 02. 2024]. Dostupné z: https://ahrefs.com/seo/glossary/external-link

What Is an External Link? + SEO Best Practices [online]. [cit. 20. 02. 2024]. Dostupné z: https://www.semrush.com/blog/external-links/

Zpět do obchodu