Co znamená Dwell Time?

Dwell time, neboli doba setrvání, je měřítkem, které udává, jak dlouho stráví uživatel na webové stránce po kliknutí z výsledků vyhledávání, než se vrátí zpět na stránku s výsledky vyhledávání (SERP). Tento článek se zaměřuje na význam dwell time pro SEO, jeho potenciální dopad na hodnocení stránek ve vyhledávačích a na způsoby, jak tento ukazatel může zlepšit webové stránky.

 

Dwell time a SEO

 • Vztah k SEO: I když dwell time není přímo potvrzen jako faktor hodnocení Google, může poskytnout užitečné informace o zájmu uživatelů o vaše stránky.
 • Dwell Time vs. Bounce Rate a Time on Page: Tři metriky, které často lidé zaměňují. Zatímco bounce rate a time on page měří, jak dlouho uživatelé zůstávají na stránce, dwell time zahrnuje i návrat uživatele zpět na SERP.

 

Jak měřit Dwell Time?

 • Není přesná formule: Přesný výpočet dwell time neexistuje, ale můžete využít metriku průměrné délky sezení v Google Analytics jako náhradní ukazatel.
 • Význam pro uživatele a návštěvníky: Dlouhá doba setrvání může znamenat, že uživatelé považují obsah za zajímavý, zatímco krátká doba může naznačovat potenciální problémy na stránce.

 

Zvyšování Dwell Time

 • Zaměření na úmysl vyhledávání: Poskytněte uživatelům informace, které hledají, a zvyšte tak pravděpodobnost, že na vaší stránce stráví více času.
 • Vytváření dlouhého a kvalitního obsahu: Délka a kvalita obsahu hrají klíčovou roli. Použijte nástroje jako Semrush, Ahrefs nebo Collabim pro optimalizaci obsahu.
 • Prioritizace uživatelské zkušenosti: Zlepšení načítání stránky, kompatibility prohlížečů může pozitivně ovlivnit dobu setrvání uživatelů na vašich stránkách.
 • Angažovaný obsah: Vytvořte obsah, který udrží uživatele déle na stránce, například prostřednictvím užitečných vizuálů, videí a poskytováním dalších relevantních informací.

 

Shrnutí a doporučení

 • Dwell Time a SEO: I když dwell time nemusí být přímým faktorem hodnocení ve vyhledávačích, je důležitým ukazatelem zapojení uživatelů a kvality obsahu.
 • Měření a zlepšování: Využijte analytické nástroje jako Google Analytics pro měření a zlepšování doby setrvání na stránce.
 • Zaměření na uživatele: Nezapomínejte, že konečným cílem je poskytnout uživatelům hodnotný a relevantní obsah, který splňuje jejich vyhledávací úmysly.

 

Jaké služby nabízíme?

 Přečtěte si náš SEO slovník pojmů nebo Marketingový slovník pojmů.

Zpět do obchodu