Co je to Použitelnost webu (web usability)?

Použitelnost webu, neboli web usability, se zaměřuje na snadnost, efektivitu a spokojenost uživatelů při používání webové stránky. Jedná se o soubor pravidel a principů, které slouží k tomu, aby byl web intuitivní, přehledný a snadno ovladatelný pro všechny typy uživatelů.

 

Co je důležité?

  1. Struktura a navigace: Jasná a logická struktura webu usnadňuje uživatelům orientaci a nalezení požadovaných informací.
  2. Informační architektura: Uspořádání obsahu a jeho logické rozdělení do kategorií a podkategorií je klíčové pro nalezení relevantních informací.
  3. Design a rozvržení: Vizuální stránka webu by měla být atraktivní a zároveň přehledná, s důrazem na čitelnost textu a intuitivní rozmístění prvků.
  4. Ovládání a interakce: Funkce webu by měly být snadno ovladatelné a intuitivní, s minimalizací chyb a frustrace uživatelů.
  5. Dostupnost: Web by měl být přístupný všem uživatelům, bez ohledu na jejich technické vybavení, znevýhodnění nebo preferovaný způsob interakce.

 

Jaké jsou výhody?

  • Zvýšení spokojenosti uživatelů a jejich návratnosti
  • Zlepšení konverzního poměru a dosažení obchodních cílů
  • Zvýšení organické návštěvnosti z vyhledávačů
  • Posílení značky a budování důvěry u zákazníků

 

Použitelnost webu je klíčový faktor pro jeho úspěch. Investice do optimalizace použitelnosti se vám mnohonásobně vrátí v podobě spokojených uživatelů, dosažení obchodních cílů a budování silné značky.

 

Jaké služby nabízíme?

 

Zdroje:

Web usability - Wikipedia [online]. [cit. 14. 03. 2024]. Dostupné z: https://en.wikipedia.org/wiki/Web_usability

Website usability | Cloudflare [online]. [cit. 14. 03. 2024]. Dostupné z: https://www.techopedia.com/definition/23903/website-usability

 

Zpět do obchodu