Co je to Linkfarm (odkazová farma)?

Linkfarma, též známá jako odkazová síť, je soustava webových stránek, které jsou navzájem propojeny zpětnými odkazy. Tyto odkazy slouží k umělému zvyšování hodnocení cílových webových stránek ve vyhledávačích.

 

Jak fungují?

  • Vlastník linkfarmy vytvoří síť webů s nízkým obsahem a hodnotou.
  • Na těchto webech umístí odkazy na cílové stránky, které chce propagovat.
  • Cílem je, aby vyhledávače vnímaly cílové stránky jako relevantní a důvěryhodné, a tak jim přidělily vyšší hodnocení ve výsledcích vyhledávání.

 

Proč jsou problematické?

  • Jsou neetické: Linkfarmy manipulují s výsledky vyhledávání a zkreslují tak informace pro uživatele.
  • Jsou neefektivní: Vyhledávače jako Google dokáží linkfarmy rozpoznat a penalizovat je. To může vést k poklesu hodnocení cílových stránek a v nejhorším případě k jejich vyřazení z indexu.
  • Jsou nelegální: Využívání linkfarem je v rozporu s pravidly vyhledávačů a může vést k právním postihům.

 

Jak se jim vyhnout?

  • Nepoužívejte služby, které nabízejí automatické budování zpětných odkazů.
  • Neumisťujte odkazy na své stránky na webech s nízkým obsahem a hodnotou.
  • Zaměřte se na získávání kvalitních zpětných odkazů z autoritativních webových stránek.

 

Jaké služby nabízíme?

 

Zdroje článku:

Link farm - Wikipedia [online]. [cit. 14. 03. 2024]. Dostupné z: https://en.wikipedia.org/wiki/Link_farm

Link farm [online]. [cit. 14. 03. 2024]. Dostupné z: https://ahrefs.com/seo/glossary/link-farm

 

Zpět do obchodu