Co je to B2B?

B2B je zkratka pro anglický výraz Business to Business, což znamená obchodní vztah mezi dvěma společnostmi. V tomto vztahu nejde o prodej zboží nebo služeb konečným zákazníkům, ale o vzájemnou spolupráci firem, které si dodávají produkty, materiály, technologie, informace nebo know-how. B2B se týká různých odvětví a oborů, jako je například průmysl, stavebnictví, logistika, IT, marketing, poradenství nebo finance.

 

Jak funguje B2B?

B2B funguje na principu elektronické komunikace a výměny dat mezi společnostmi, které si navazují obchodní partnerství.

Pro tento účel se využívají různé nástroje a platformy, jako jsou například webové stránky, e-shopy, e-maily, sociální sítě, internetová tržiště, elektronické fakturace, elektronická výměna dat (EDI) nebo cloudové služby.

Tyto nástroje umožňují snadnější a rychlejší objednávání, dodávání, platby, sledování, řízení zásob, marketing, analýzu nebo optimalizaci obchodních procesů.

 

Jaké jsou výhody B2B?

B2B přináší řadu výhod pro obě strany obchodního vztahu.

Mezi hlavní výhody patří:

  1. Snížení nákladů: B2B snižuje náklady na administrativu, papírování, skladování, dopravu, distribuci nebo reklamu, protože využívá efektivní a automatizované elektronické systémy.
  2. Zvýšení efektivity: B2B zvyšuje efektivitu obchodních procesů, protože zkracuje dobu dodání, zlepšuje kvalitu produktů nebo služeb, zvyšuje spokojenost zákazníků, posiluje vztahy s partnery, zlepšuje komunikaci a spolupráci nebo umožňuje lepší plánování a rozhodování.
  3. Zvýšení konkurenceschopnosti: B2B zvyšuje konkurenceschopnost společností, protože jim umožňuje nabízet širší a atraktivnější nabídku, přizpůsobit se potřebám a požadavkům trhu, reagovat na změny a trendy, využívat inovace a technologie, rozšiřovat se na nové trhy nebo vytvářet konkurenční výhody.

 

Jaké služby nabízíme?

 

Zdroje článku:

Business-to-Business (B2B): What It Is and How It’s Used [online]. [cit. 04. 02. 2024]. Dostupné z: https://www.investopedia.com/terms/b/btob.asp

What is B2B (business-to-business) commerce and how does it work? [online]. [cit. 04. 02. 2024]. Dostupné z: https://www.techtarget.com/searchcio/definition/B2B

 

 

Zpět do obchodu