Co je to B2C?

B2C je zkratka pro business-to-consumer, což znamená obchodní model, kdy firma prodává své zboží nebo služby přímo koncovým zákazníkům, kteří je využívají pro svou osobní potřebu. Například, když si koupíte knihu na internetu, jste součástí B2C obchodu.

 

Co je to B2C?

B2C se liší od jiných obchodních modelů, jako je B2B (business-to-business), kdy firma prodává své produkty jiné firmě, která je používá k výrobě nebo přeprodeji, nebo C2C (customer-to-customer), kdy si zákazníci prodávají mezi sebou, například na aukčních nebo inzertních webech.

B2C obchod má některá specifika, která je třeba zohlednit při podnikání:

  • B2C obchod je obvykle rychlejší a jednodušší než B2B, protože zákazník rozhoduje sám a nemusí čekat na schválení nebo vyjednávání s dalšími osobami ve firmě.
  • B2C obchod je také více ovlivněn emocemi, preferencemi a loajalitou zákazníků, kteří hledají nejen kvalitu, ale i zážitek, hodnoty a image značky.
  • B2C obchod je vystaven vysoké konkurenci, protože zákazníci mají široký výběr produktů a služeb na trhu a mohou snadno porovnávat ceny, recenze a nabídky.
  • B2C obchod vyžaduje efektivní marketing, který dokáže oslovit a zaujmout potenciální zákazníky, vytvořit důvěru a vztah, a podpořit opakované nákupy a doporučení.

 

Na jaké typy se dělí?

B2C obchod se dá dělit na různé typy podle toho, jaká je role firmy v prodejním procesu.

Některé z nich jsou:

  1. Přímí prodejci - firmy, které prodávají své vyrobené nebo nakoupené zboží na svém e-shopu nebo kamenné prodejně. Příkladem jsou knihkupectví, obchody s elektronikou nebo oblečením.
  2. Zprostředkovatelé - firmy, které za poplatek poskytují svůj e-shop menším výrobcům nebo dodavatelům, kteří by sami neměli dostatečný dosah nebo zkušenosti s online prodejem. Příkladem jsou platformy jako Amazon, eBay nebo Alza.
  3. Agregátoři - firmy, které shromažďují a porovnávají nabídky různých poskytovatelů zboží nebo služeb v určité kategorii a umožňují zákazníkům najít tu nejvýhodnější nebo nejvhodnější. Příkladem jsou weby jako Heureka, Slevomat nebo Booking.
  4. Komunitní prodejci - firmy, které vytvářejí a udržují komunitu zákazníků, kteří mají společný zájem, potřebu nebo hodnoty, a nabízejí jim zboží nebo služby, které jsou pro ně relevantní nebo atraktivní. Příkladem jsou weby jako Etsy, Kickstarter nebo Patreon.
  5. Obsahoví prodejci - firmy, které prodávají informace, znalosti nebo zábavu ve formě digitálního obsahu, jako jsou články, videa, e-knihy, kurzy nebo hry. Příkladem jsou weby jako Netflix, Spotify nebo Coursera.

 

NAŠE SLUŽBY:

 

Zdroje článku:

B2C: How Business-to-Consumer Sales Works, 5 Types and Examples [online]. [cit. 05. 02. 2024]. Dostupné z: https://www.investopedia.com/terms/b/btoc.asp

What is B2C? | Definition from TechTarget [online]. [cit. 05. 02. 2024]. Dostupné z: https://www.techtarget.com/searchcustomerexperience/definition/B2C

Zpět do obchodu