Co je to brainstorming

Brainstorming je technika skupinové kreativity, která má za cíl vygenerovat co nejvíce nápadů na dané téma nebo problém. Jedná se o formu spontánní diskuze, ve které se nekritizují ani nehodnotí jednotlivé návrhy, ale naopak se vítají i ty neobvyklé, netradiční nebo dokonce groteskní. Hlavní myšlenkou brainstormingu je, že lidé pracující ve skupině vymyslí na základě podnětů ostatních více důmyslných řešení, než by generovali samostatně.

Používá v různých oblastech, jako je marketing, management, věda, školství, umění nebo osobní rozvoj. Může sloužit k vytváření nových produktů, služeb, reklamních sloganů, názvů, funkcí, postupů, strategií, cílů nebo plánů. Brainstorming může pomoci zvýšit kreativitu, motivaci, spolupráci a komunikaci v týmu, stejně jako najít optimální řešení pro danou situaci.

 

Jak provést brainstorming?

Existuje mnoho různých metod a variant brainstormingu, které se liší podle počtu účastníků, způsobu zápisu nápadů, doby trvání, pravidel nebo cílů.

Nicméně, ve své základní podobě by brainstorming měl obsahovat alespoň tyto tři fáze:

  1. Příprava: V této fázi je třeba určit téma nebo problém, který bude předmětem brainstormingu, stanovit cíl a kritéria pro hodnocení nápadů, vybrat účastníky a facilitátora (moderátora), zajistit vhodné prostředí a materiály, rozeslat podklady a svolat schůzku.
  2. Generování: V této fázi probíhá samotný brainstorming, kdy účastníci navrhují co nejvíce nápadů na dané téma nebo problém. Důležité je dodržovat základní pravidla brainstormingu, jako je bezkritičnost, kvantita, originalita a kombinace nápadů. Nápady se zapisují na papír, tabuli, flipchart nebo do počítače, aby byly viditelné pro všechny. Tato fáze by neměla trvat déle než 30 minut, aby nedošlo k únavě nebo ztrátě pozornosti.
  3. Hodnocení: V této fázi se vyhodnocují a třídí nápady podle stanovených kritérií, jako je relevance, proveditelnost, originalita, náklady, čas nebo dopad. Nápady se mohou také seskupovat do kategorií, třídit podle priority, hlasovat nebo bodovat. Cílem je vybrat ty nejlepší nápady, které budou dále rozpracovány, testovány nebo realizovány.

 

Jak zlepšit brainstorming?

Brainstorming je jednoduchá a oblíbená technika, ale není vždy účinná nebo efektivní.

Někdy se může stát, že brainstorming nepřinese dostatek kvalitních nápadů, nebo že se účastníci cítí nepohodlně, zdrženlivě nebo omezeně.

Proto je dobré dodržovat některé tipy a doporučení, které mohou pomoci zlepšit brainstorming a dosáhnout lepších výsledků:

  • Vyberte si vhodnou metodu brainstormingu podle vašich potřeb a preferencí. Existuje mnoho variant brainstormingu, které se liší například tím, zda se nápady píší nebo říkají, zda se pracuje individuálně nebo ve skupině, zda se používají obrázky, slova nebo symboly, zda se nápady rozvíjejí nebo kombinují, zda se používají stimuly nebo omezení atd. Některé z nich jsou například brainwriting, mind mapping, SCAMPER, SWOT, 5W, 6-3-5, Osbornův seznam, Delfská metoda, Lotus Blossom, Disneyho metoda nebo Six Thinking Hats.
  • Připravte se na brainstorming předem. Před zahájením brainstormingu je dobré se seznámit s tématem nebo problémem, který bude řešen, a získat co nejvíce informací, dat nebo podkladů. Také je vhodné se naladit na kreativní myšlení, například pomocí relaxace, meditace, hudby, cvičení, humoru nebo her. Dále je důležité zajistit optimální podmínky pro brainstorming, jako je klid, pohodlí, světlo, teplota, občerstvení nebo materiály.

 

NAŠE SLUŽBY:

 

Zdroje článku:

What is Brainstorming? Techniques and Methods | Miro [online]. [cit. 05. 02. 2024]. Dostupné z: https://miro.com/brainstorming/what-is-brainstorming/

 

Zpět do obchodu