Co je to Anchor text?

Anchor text (kotevní text) se vztahuje k textu, na který můžete kliknout ve webovém dokumentu a který vede na jinou stránku prostřednictvím hypertextového odkazu.

Je to "viditelný" text odkazu, který uživatelé vidí a může na něj kliknout, aby byl přesměrován na cílovou stránku.

Anchor text je důležitý z několika důvodů:

  1. Uživatelská zkušenost: poskytuje uživatelům kontext k tomu, co mohou očekávat, když kliknou na odkaz.

  2. SEO (optimalizace pro vyhledávače): anchor text může informovat vyhledávače o obsahu cílové stránky. Vyhledávače, jako je Google, Seznam, Bing atd.. analyzují anchor texty k určení relevance a obsahu stránky, na kterou odkazuje. To může ovlivnit, jak se stránka umístí ve výsledcích vyhledávání.

  3. Zpětné odkazy: při budování odkazového profilu webové stránky může být důležité mít různorodé a přirozené anchor texty, aby se vyhnulo potenciální penalizaci od vyhledávačů za přílišnou optimalizaci.

Je důležité poznamenat, že nadměrné a umělé vytváření odkazů s přesně odpovídajícím anchor textem může vyvolat podezření u vyhledávačů a může mít za následek penalizaci stránky v SERP (výsledky vyhledávače).

Je proto doporučeno mít přirozený a různorodý mix anchor textů při budování odkazů.

 

Zdroje článku:

What Is Anchor Text? Meaning, Examples & How to Optimize [online]. [cit. 23. 01. 2024]. Dostupné z: https://www.semrush.com/blog/what-is-anchor-text-and-how-can-i-optimize-it/

What is anchor text? • SEO for beginners • Yoast [online]. [cit. 23. 01. 2024]. Dostupné z: https://yoast.com/what-is-anchor-text/

 

Jaké služby nabízíme?

Přečtěte si náš SEO slovník pojmů nebo Marketingový slovník pojmů.

Zpět do obchodu