Co je Microsite?

Microsite, zvaná též minisite, je malá webová stránka, která slouží jako doplněk hlavní webové prezentace.

Má specifické zaměření a cíl, lišící se od hlavního webu. Microsite bývá obvykle umístěna na vlastní doméně nebo subdoméně.

 

Typy a využití microsites

 1. Prezentace produktu/služby: Microsite slouží k detailnímu představení specifického produktu nebo služby, s cílem zaujmout a konvertovat potenciální zákazníky.
 2. Informační stránky: Microsite shromažďuje detailní informace o určitém tématu, události, kampani, dovolené apod.
 3. Marketingové kampaně: Microsite podporuje marketingové kampaně, soutěže, slevy, eventy, a umožňuje cílené oslovení relevantní cílové skupiny.
 4. Vzdělávací platformy: Microsite slouží jako platforma pro online kurzy, e-learningové materiály, workshopy a další vzdělávací obsah.

 

Výhody

 1. Zvýšená konverze: Microsite se zaměřuje na jeden cíl, čímž usnadňuje uživatelům dosažení požadované akce (nákup, registrace, stažení apod.).
 2. Lepší SEO: Microsite optimalizovaná pro klíčová slova relevantní k danému tématu zlepšuje pozice v organickém vyhledávání.
 3. Cílené oslovení: Microsite umožňuje oslovovat specifické cílové skupiny s relevantním obsahem a nabídkami.
 4. Zvýšená návratnost investic (ROI): Microsite s jasně definovaným cílem a měřitelnými výsledky umožňuje efektivně sledovat ROI kampaní.

 

Nevýhody

 • Náklady na vývoj a údržbu: Vytvoření a provozování microsite představuje dodatečné náklady.
 • Roztříštěnost obsahu: Mnoho microsites může vést k roztříštěnosti obsahu a ztížit uživatelům orientaci.
 • Nižší důvěryhodnost: Microsite bez zjevné vazby na hlavní web může působit méně důvěryhodně.

 

Kdy se microsite vyplatí?

Microsite je vhodným nástrojem pro:

 • Propagace specifických produktů, služeb nebo kampaní.
 • Cílené oslovování relevantních cílových skupin.
 • Detailní informování o specifickém tématu.
 • Zvýšení konverze a ROI marketingových aktivit.

 

Jaké služby nabízíme?

 

Zdroje článku:

What Is a Microsite? Definition, Benefits, & More | Mailchimp [online]. [cit. 07. 03. 2024]. Dostupné z: https://mailchimp.com/resources/what-is-a-microsite/

11 of the Best Microsite Examples We've Ever Seen [online]. [cit. 07. 03. 2024]. Dostupné z: https://blog.hubspot.com/marketing/ingenious-microsite-examples

 

Přečtěte si náš SEO slovník pojmů nebo Marketingový slovník pojmů.

Zpět do obchodu