Co je konverzní poměr?

Konverzní poměr (Conversion Rate) je klíčovým měřítkem v digitálním marketingu a e-commerce, který udává procento návštěvníků webové stránky nebo uživatelů digitální kampaně, kteří provedli požadovanou akci.

Tato požadovaná akce může být různá – například nákup produktu, přihlášení k odběru newsletteru, vyplnění formuláře, stažení aplikace nebo jiná konkrétní činnost, která je cílem stránky nebo kampaně.

Konverzní poměr se vypočítává takto:

Konverznıˊ pomeˇr=(Pocˇet konverzıˊCelkovyˊ pocˇet naˊvsˇteˇvnıˊku˚)×100

Například, pokud webová stránka má 1000 návštěvníků a 50 z nich provede nákup, konverzní poměr je 5 %.

 

Jaké služby nabízíme?

 

Zdroje článku:

What is a conversion rate (CVR) and why is it important? | Adjust [online]. [cit. 02. 03. 2024]. Dostupné z: https://www.adjust.com/glossary/conversion-rate/

What is a conversion rate? - Optimizely [online]. [cit. 02. 03. 2024]. Dostupné z: https://www.optimizely.com/optimization-glossary/conversion-rate/

Conversion Rate: What Is It & How to Calculate It | Mailchimp [online]. [cit. 02. 03. 2024]. Dostupné z: https://mailchimp.com/marketing-glossary/conversion-rates/

 

Zpět do obchodu