Co je kolerace?

Korelace je statistický termín, který popisuje míru vztahu nebo závislosti mezi dvěma proměnnými.

Pokud jsou dvě proměnné korelované, znamená to, že změny v hodnotě jedné proměnné jsou spojeny s změnami v hodnotě druhé proměnné.

Korelace může být pozitivní nebo negativní:

  • Pozitivní korelace znamená, že když hodnota jedné proměnné stoupá, hodnota druhé proměnné také stoupá.
  • Negativní korelace znamená, že když hodnota jedné proměnné stoupá, hodnota druhé klesá.
Zpět do obchodu