Co je SSL certifikát?

SSL certifikát (také známý jako TLS certifikát) je digitální dokument, který slouží k zabezpečení komunikace mezi webovým serverem a prohlížečem. Funguje jako elektronický "občanský průkaz" serveru a umožňuje klientům (např. webovým prohlížečům) ověřit jeho identitu a šifrovat přenášená data.

 

Jak SSL certifikát funguje?

 1. Klient (webový prohlížeč) se připojí k serveru.
 2. Server odešle klientovi svůj SSL certifikát.
 3. Klient ověří platnost certifikátu.
 4. Klient a server se dohodnou na šifrovacím algoritmu.
 5. Všechna data přenášená mezi klientem a serverem jsou šifrována.

 

Výhody používání SSL certifikátu

 • Zabezpečení: Šifruje přenášená data a chrání je před odposlechem a manipulací.
 • Důvěryhodnost: Zajišťuje, že klient komunikuje s legitimním serverem a ne s podvodníkem.
 • Ochrana soukromí: Chrání citlivá data, jako jsou hesla a čísla kreditních karet.
 • Zlepšení SEO: Webové stránky s SSL certifikátem jsou hodnoceny lépe ve vyhledávačích.

 

Typy SSL certifikátů

Existuje několik typů SSL certifikátů, které se liší úrovní ověření identity serveru:

 • DV (Domain Validation): Ověřuje se pouze vlastnictví domény.
 • OV (Organization Validation): Ověřuje se vlastnictví domény a existence organizace.
 • EV (Extended Validation): Ověřuje se vlastnictví domény, existence organizace a podrobné informace o organizaci.

 

Naše služby:

 

Zdroje článku:

What is an SSL Certificate? | DigiCert [online]. [cit. 30. 11. 2023]. Dostupné z: https://www.digicert.com/what-is-an-ssl-certificate

What is an SSL certificate? | SSL Certificates - GoDaddy Help GB [online]. [cit. 30. 11. 2023]. Dostupné z: https://uk.godaddy.com/help/what-is-an-ssl-certificate-542

What is SSL/TLS: An In-Depth Guide - SSL.com [online]. [cit. 27. 03. 2024]. Dostupné z: https://www.ssl.com/article/what-is-ssl-tls-an-in-depth-guide/

 

Zpět do obchodu