Co znamená Procházeno - momentálně neindexováno?

V Google Search Console se u vašich stránek můžete setkat se statusem "Procházeno - Momentálně neindexováno".

Co to ale přesně znamená a jak s tím naložit?

 

Co se děje?

 • Google vaši stránku našel a procházel ji.
 • Z nějakého důvodu se ale rozhodl, že ji nezařadí do svého indexu.
 • To znamená, že se nebude zobrazovat ve výsledcích vyhledávání.

 

Důvody neindexace můžou být různé

 1. Nízká kvalita obsahu: Google nevidí na stránce dostatečnou hodnotu pro uživatele.
 2. Duplicitní obsah: Stránka je obsahově shodná s jinou stránkou na webu.
 3. Technické problémy: Na stránce se vyskytují chyby, které brání Googlebotu v jejím procházení.
 4. Nedostatek zpětných odkazů: Stránka nemá dostatek autority z jiných webů.

 

Jak problémy řešit?

 1. Zkontrolujte obsah stránky: Ujistěte se, že je originální, relevantní a užitečný pro uživatele.
 2. Odstraňte duplicitní obsah: Pokud existují duplicitní stránky, zkuste je sloučit nebo přesměrovat.
 3. Vyřešte technické problémy: Opravte chyby na stránce, které brání Googlebotu v jejím procházení.
 4. Získejte zpětné odkazy: Budujte autoritu stránky získáváním zpětných odkazů z kvalitních webů.

 

Jaké služby nabízíme?

 

Zdroje:

Discovered - currently not indexed in Google Search Console: How to Fix [online]. [cit. 19. 11. 2023]. Dostupné z: https://www.conductor.com/academy/index-coverage/faq/discovered-not-indexed/

Crawled — Currently Not Indexed: A Coverage Status Guide - Moz [online]. [cit. 19. 11. 2023]. Dostupné z: https://moz.com/blog/crawled-currently-not-indexed-coverage-status

Zpět do obchodu