Co je to GTM struktura?

GTM struktura je základní kostra Google Tag Manageru (GTM), která umožňuje organizovat a spravovat měřicí kódy na vašem webu.

Dobře navržená struktura GTM usnadňuje práci s tagy, zlepšuje přehlednost a umožňuje efektivně sledovat výsledky vašich marketingových kampaní.

 

Hlavní komponenty GTM struktury:

 1. Kontejnery: Samotné kódy GTM, které se vkládají na stránky webu. Každý kontejner slouží pro specifický účel (např. měření webu, remarketing, analýza kampaní).
 2. Makra: Dynamické proměnné, které usnadňují práci s daty a snižují duplicitu v tagu. Makra se používají pro ukládání opakujících se hodnot, jako je URL adresa webu, ID Google Analytics, ID Facebook Pixelu atd.
 3. Datové vrstvy: Centralizované úložiště dat, které zpřístupňuje informace pro všechny tagy v kontejneru. Datová vrstva umožňuje snadno sdílet data mezi tagy a eliminuje nutnost duplicitního ukládání dat.
 4. Spouštěče: Podmínky, které definují, kdy se tag aktivuje. Spouštěče se používají k aktivaci tagů v závislosti na uživatelském chování, typu stránky, událostech atd.
 5. Proměnné: Statické hodnoty, které se používají v tagu. Proměnné se používají pro ukládání konstantních hodnot, jako je jazyk webu, měna atd.
 6. Tagy: Kódy, které se vkládají na stránky webu a sbírají data o uživatelském chování. Tagy se používají pro měření webové analytiky, remarketing, konverzní tracking atd.

 

Doporučené praktiky pro GTM strukturu:

 • Používejte konzistentní pojmenování: Používejte jasná a konzistentní jména pro kontejnery, makra, datové vrstvy, spouštěče, proměnné a tagy.
 • Organizujte kontejnery: Vytvářejte kontejnery pro specifické účely (např. měření webu, remarketing, analýza kampaní).
 • Využívejte makra: Snižujte duplicitu v tagu a usnadňujte práci s daty pomocí maker.
 • Implementujte datovou vrstvu: Centralizujte data a zpřístupněte je pro všechny tagy v kontejneru.
 • Používejte relevantní spouštěče: Aktivujte tagy pouze v případě, že je to nutné, abyste optimalizovali výkon webu.
 • Dokumentujte svou GTM strukturu: Vytvořte si dokumentaci, která popisuje vaši GTM strukturu a usnadňuje práci s ní.

 

Jaké služby nabízíme?

 

Zdroje článku:

About Google Tag Manager  |  Google for Developers [online]. [cit. 26. 02. 2024]. Dostupné z: https://developers.google.com/tag-platform/tag-manager

Tag Manager overview - Tag Manager Help [online]. [cit. 26. 02. 2024]. Dostupné z: https://support.google.com/tagmanager/answer/6102821?hl=en

 

Zpět do obchodu